Контакты

Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o.
32-003 Podłęże 676
tel. 0048/ 12/ 269-00-11
fax 0048/ 12/ 267-37-28 
e-mail: ces@ces.com.pl

 

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452-94000000-59-1-648-35005
mBank S.A. O/KRAKÓW 64 1140 1081 0000 2318 9700 1002
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827
Kapitał Zakładowy 100 000 PLN

 

Источники бесперебойного питания:

+48/ 12 261 05 66

majchsztet@ces.com.pl

Приводы: 

+48/12 398 74 02

napedy@ces.com.pl

Когенерация и Установки для биогаза:

+ 48/ 12 398 74 03

oze@ces.com.pl

Изоляторы:

+ 48/ 12 261 05 61

izolatory@ces.com.pl