Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Contact

Contact information

32-003 Podłęże 676

tel.: +48122690011
fax: 12 267 37 28 
e-mail:
sekretariat@ces.com.pl

address for electronic invoices:
efaktury@ces.com.pl

NIP: 6790028986
REGON: 350553452-94000000-59-1-648-35005
Nr rejestrowy BDO: 000009424

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827
Kapitał Zakładowy 100 000 PLN

PKO BANK POLSKI S.A. O/Kraków
Konto PLN: 50 1020 2892 0000 5902 0666 1559

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. O/Kraków
Konto PLN: 84 1750 1048 0000 0000 0148 1509

Sales department

Cogeneration

oze@ces.com.pl
123987403

UPS,

zasilanie@ces.com.pl
123987401

Electric drives

napedy@ces.com.pl
123987402

Insulators

izolatory@ces.com.pl
122610561

Marketing

marketing@ces.com.pl
122610554

Biogas plant equipment

oze@ces.com.pl
122610575


Contact details

Service

Service

serwis@ces.com.pl
122610598

Service

serwis@ces.com.pl
122610589

Finance and accounting

Accounting

efaktury@ces.com.pl (e-mail do efaktur)
122610568

Logistics

Warehouse

122610596

logistics

122610558

Automation

Dział

automatyka@ces.com.pl
123987438

Contact form

Accessibility settings
Line height
Letter spacing
No animations
Reading line
Speech
No images
Focus on content
Bigger cursor
Hotkeys