Contact

Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o.
32-003 Podłęże 676
tel. 0048/ 12/ 269-00-11
fax 0048/ 12/ 267-37-28 
e-mail: ces@ces.com.pl

 

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452-94000000-59-1-648-35005
mBank S.A. O/KRAKÓW 64 1140 1081 0000 2318 9700 1002
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827
Kapitał Zakładowy 100 000 PLN

Emergency power supply:

+48 12 261 05 66

zasilanie@ces.com.pl

Drives:

+48  12 398 74 02

napedy@ces.com.pl

Cogeneration and Biogas Equipment

+ 48 12 398 74 03

oze@ces.com.pl

Insulators

+ 48 12 261 05 61

izolatory@ces.com.pl