Kogeneracja na gaz ziemny i biogaz

moduł kogeneracyjny CHP produkujący w skojarzeniu prąd i ciepło

Kogeneracja to inaczej skojarzona gospodarka energetyczna, oparta na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej.  

Oferowane przez nas agregaty kogeneracyjne zwane również systemami CHP (z ang. Combined Heat and Power) zbudowane są przede wszystkim w oparciu o agregaty prądotwórcze wyposażone w silniki spalinowe zasilane biogazem (m.in. gazem składowiskowym, oczyszczalnianym) lub niskoemisyjnymi, konwencjonalnymi paliwami gazowymi (np. gazem ziemnym, propanem).

Agregat kogeneracyjny, z silnikiem tłokowym sprzężonym z generatorem synchronicznym oraz wyposażony w szereg wymienników ciepła, posiada wielosystemową armaturę oraz mikroprocesorowy układ kontroli i regulacji. W zależności od wymagań użytkownika moduły CHP mogą być wyposażone w obudowy dźwiękochłonne, wewnętrzne lub kontenerowe, tłumiki hałasu na spalinach i na wylocie powietrza, jak również szafę sterowania nadrzędnego umożliwiającą monitoring i wizualizację parametrów pracy systemu CHP.W ofercie CES znajdują się agregaty kogeneracyjne w zakresie mocy od 50kW do 3MW, wodny układ grzewczy przystosowany jest do niskoparametrowych kotłowni (90/70oC) lub 100/80oC.

Istotą skojarzenia jest możliwość uzyskania energii elektrycznej bez marnowania blisko 50% energii pierwotnej zawartej w gazie (w porównaniu do rozdzielnej produkcji prądu i ciepła).

Systemy kogeneracyjne na biogaz

Biogaz powstający podczas biologicznej konwersji biomasy, w przypadku wysokiej zawartość metanu (na poziomie 40÷70 %), jest szczególnie atrakcyjnym nośnikiem energetycznym dla modułu CHP. Intensyfikacja wytwarzania biogazu ma miejsce wszędzie tam gdzie duże ilości biomasy, bądź stały dopływ związków organicznych, mogą stanowić w warunkach beztlenowych pożywkę dla bakterii metanowych. Kogeneracja oparta na biogazie jest wyjątkowo opłacalna w przypadku dostępu do odnawialnego, praktycznie darmowego nośnika energii, mianowicie w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach odpadów komunalnych bądź odpowiednio ukierunkowanych gospodarstwach rolno-przemysłowych. Zastosowanie biogazu do produkcji elektryczności i ciepła na sprzedaż może stanowić cenne źródło dochodu dla wielu przedsiębiorstw. Oferujemy urządzenia w zakresie mocy od 50kW do 3MW.

Systemy kogeneracyjne na gaz ziemny

Skojarzona gospodarka energetyczna oparta na gazowych paliwach konwencjonalnych, wdrażana jest przede wszystkim w przemyśle oraz obiektach użyteczności publicznej (szpitale, centra sportowe, urzędy). W przypadku jednoczesnego zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną oraz celowego wzrostu niezawodności dostaw energii, agregat na gaz gwarantuje  odbiorcy wyjątkowo wysoką efektywność zarówno w aspekcie ekonomiczno-technicznym jak i ekologicznym. Systemy kogeneracyjne mają również szerokie zastosowanie jako zdecentralizowane źródła energii dla lokalnych elektrociepłowni.

Nowa karta Kogeneracja na Gaz Ziemny

Zobacz kartę katalogową na temat kogeneracji

 

 

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827