Kogeneracja na gaz ziemny i biogaz

Kogeneracja na gaz ziemny i biogaz oferta CES.

Co to jest kogeneracja?
 

Kogeneracja to inaczej skojarzona gospodarka energetyczna, oparta na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej.  

Oferowane przez nas agregaty kogeneracyjne zwane również systemami CHP (z ang. Combined Heat and Power) zbudowane są przede wszystkim w oparciu o agregaty prądotwórcze wyposażone w silniki spalinowe zasilane biogazem (m.in. gazem składowiskowym, oczyszczalnianym) lub niskoemisyjnymi, konwencjonalnymi paliwami gazowymi (np. gazem ziemnym, propanem).

Agregat kogeneracyjny, z silnikiem tłokowym sprzężonym z generatorem synchronicznym oraz wyposażony w szereg wymienników ciepła, posiada wielosystemową armaturę oraz mikroprocesorowy układ kontroli i regulacji. W zależności od wymagań użytkownika moduły CHP mogą być wyposażone w obudowy dźwiękochłonne, wewnętrzne lub kontenerowe, tłumiki hałasu na spalinach i na wylocie powietrza, jak również szafę sterowania nadrzędnego umożliwiającą monitoring i wizualizację parametrów pracy systemu CHP.W ofercie CES znajdują się agregaty kogeneracyjne w zakresie mocy od 50kW do 3MW, wodny układ grzewczy przystosowany jest do niskoparametrowych kotłowni (90/70oC) lub 100/80oC.

Istotą skojarzenia jest możliwość uzyskania energii elektrycznej bez marnowania blisko 50% energii pierwotnej zawartej w gazie (w porównaniu do rozdzielnej produkcji prądu i ciepła).

Kogeneracja na biogaz

Biogaz powstający podczas biologicznej konwersji biomasy, w przypadku wysokiej zawartość metanu (na poziomie 40÷70 %), jest szczególnie atrakcyjnym nośnikiem energetycznym dla modułu CHP. Intensyfikacja wytwarzania biogazu ma miejsce wszędzie tam gdzie duże ilości biomasy, bądź stały dopływ związków organicznych, mogą stanowić w warunkach beztlenowych pożywkę dla bakterii metanowych. Kogeneracja oparta na biogazie jest wyjątkowo opłacalna w przypadku dostępu do odnawialnego, praktycznie darmowego nośnika energii, mianowicie w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach odpadów komunalnych bądź odpowiednio ukierunkowanych gospodarstwach rolno-przemysłowych. Zastosowanie biogazu do produkcji elektryczności i ciepła na sprzedaż może stanowić cenne źródło dochodu dla wielu przedsiębiorstw. Oferujemy urządzenia w zakresie mocy od 50kW do 3MW.

 Kogeneracyjne na gaz ziemny

Skojarzona gospodarka energetyczna oparta na gazowych paliwach konwencjonalnych, wdrażana jest przede wszystkim w przemyśle oraz obiektach użyteczności publicznej (szpitale, centra sportowe, urzędy). W przypadku jednoczesnego zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną oraz celowego wzrostu niezawodności dostaw energii, agregat na gaz gwarantuje  odbiorcy wyjątkowo wysoką efektywność zarówno w aspekcie ekonomiczno-technicznym jak i ekologicznym. Systemy kogeneracyjne mają również szerokie zastosowanie jako zdecentralizowane źródła energii dla lokalnych elektrociepłowni.
Kogeneracja-CES-dostawa-modulu-CHP-MWM

CES jest wiodącą firmą w zakresie kogeneracji w Polsce. Jako pierwsi propagowaliśmy oraz wdrażaliśmy tę technologię w naszym kraju. Dzisiaj mamy już na swoim koncie ponad 135 realizacji kogeneracyjnych w różnych branżach. Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie, nie oferujemy gotowych rozwiązań, bo specyfika każdego obiektu jest inna. Dopiero po poznaniu potrzeb Klienta oraz znając charakterystykę zakładu dobieramy najbardziej optymalne rozwiązanie, które przyniesie wymierne korzyści.

Kogeneracja na biogaz i osprzęt instalacji biogazowej - karta katalogowa

 

 

 

 

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827