Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

AKU_METRONOM CES

Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej jest kluczowym zadaniem dla wielu ludzi odpowiedzialnych za pracę ,,wrażliwych systemów”. Wielu z nich korzysta z zasilaczy UPS dla zagwarantowania podtrzymania zasilania. Dbają oni o pełną sprawność urządzeń przeprowadzając przeglądy i konserwacje. Chcą aby UPS-y pracowały bezawaryjnie, długo, a ich koszt działania był niski. 

W przeważającej liczbie zdarzeń, które skutkują utratą napięcia gwarantowanego, przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwa eksploatacja akumulatorów. Przeprowadzanie regularnych pomiarów tych banków energii jest jednym z podstawowych obowiązków służb technicznych.

Od jakości pomiarów i postawienia właściwej diagnozy, dotyczącej kondycji akumulatorów, mogą zależeć wysokie koszty późniejszej eksploatacji systemu zasilania gwarantowanego. Spośród kilku metod badania, najlepiej ocenia pojemność akumulatora jego rozładowanie.

W CES-ie opracowano urządzenie przy pomocy którego możemy śledzić ,,on-line” napięcie na każdym akumulatorze z osobna w trakcie rozładowania, jak i ładowania.

CASE STUDY - fragmenty raportu z badania 160 szt. akumulatorów

Pomiary miały dać odpowiedź jaki jest stan każdego z akumulatorów w połowie okresu ich żywotności przewidzianej w DTR  producenta

1.Warunki przeprowadzania testów AKU_METRONOMEM CES

Kontrahent musi zapewnić możliwość dostępu do UPS-a i stosu bateryjnego (tak jak w przypadku konserwacji). Dodatkowo musi określić rezerwowy poziom naładowania stosu akumulatorowego jaki ma być pozostawiony. Im mniejsza będzie ta wartość tym miarodajniejszy będzie pomiar. Wartość ta jest istotna gdyż po przeprowadzeniu pomiaru, czas podtrzymania UPS-a jest mniejszy aż do chwili ponownego naładowania baterii.

2. Sposób przeprowadzania testu

Urządzenie pomiarowe przystosowane jest do przeprowadzania bezpośredniego pomiaru napięcia na każdym akumulatorze stosu bateryjnego UPS-a. Całkowity czas trwania pomiaru jest determinowany przez ilość energii jaka jest możliwa do pobrania z baterii akumulatorów.

3. Bezpieczeństwo pomiarów urządzeniem

Stosowane oprogramowanie serwisowe do UPS-ów kontroluje pracę w trakcie rozładowania stosu bateryjnego i nie dopuszcza do pracy bateryjnej przy zbyt niskim napięciu stosu bateryjnego. Zapewnia ciągłość dostarczania energii do odbiorów nawet w przypadku uszkodzonych akumulatorów.

4. Zalety przeprowadzenia pomiaru metodą stosowaną przez inzynierów CES

  • brak przełączania urządzenia na by-pass podczas przeprowadzania pomiaru (zasilanie cały czas jest gwarantowane)
  • brak wyłączania zasilania UPS-a, brak podłączania zewnętrznego obciążenia
  • wykrycie uszkodzonych/wyeksploatowanych/o obniżonej pojemności akumulatorów
  • pomiar dla aktualnego obciążenia UPS
  • weryfikacja czasu podtrzymania

5. Opis badania

Pomiary wykonano dla 4 sztuk UPS-ów w pracy równoległej, gwarantujących napięcie zasilania dla jednego z budynków biurowych w Krakowie.

Każde z urządzeń (Flexus 120kVA) posiada indywidualną baterię składającą się z 40 szt. akumulatorów AML 100 Ah.

System został dostarczony i uruchomiony na przełomie 2010 i 2011r. przez CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ CES.

Badanie wykonano bez wyłączania jakiegokolwiek elementu układu zasilania i z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorów w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej podczas pomiaru. Możliwe było to dzięki redundantnej konfiguracji (N+1) UPS-ów. Dodatkowo dzięki oprogramowaniu serwisowemu zachowano redundancje UPS-ów.

6.Podsumowanie

Wśród 160 akumulatorów mających zapewnić energię podczas zaniku w sieci zidentyfikowano 2 sztuki które są uszkodzone/mają za małą pojemność i bezwzględnie powinny być wymienione. Wykryto jedną sztukę która utraciła około 30% swojej pojemności nominalnej. Ze względu na specyfikę układu i zależności elektryczne które nią żądzą zalecono  wymianę również tego akumulatora.

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe