Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Poligeneracja

Co to jest poligeneracja?

Poligeneracja polega na produkcji czterech lub więcej mediów w jednej instalacji. Najczęściej są to: prąd elektryczny, ciepło, chłód oraz para technologiczna.

Głównymi elementami takiego systemu poligeneracyjnego są: agregat kogeneracyjny, za pomocą którego wytwarzany jest prąd elektryczny oraz ciepło w postaci gorącej wody, absorpcyjny agregat wody lodowej, zamieniający ciepło z modułu kogeneracyjnego na chłód oraz wytwornica pary, wykorzystująca ciepło zawarte w spalinach do produkcji pary technologicznej o różnych parametrach, w zależności od potrzeb Klienta

W 2012 roku Centrum Elektroniki Stosowanej zainstalowało pierwszy układ poligeneracyjny dla grupy Maspex w zakładach w Tymbarku.

Poligeneracja – zasada działania

Na przykładzie zakładów w Tymbarku.

Energia elektryczna produkowana w tym układzie poligeneracyjnym, wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na potrzeby własne zakładu, a jej nadmiar, sprzedawany jest do sieci Zakładu Energetycznego. Ciepło odzyskiwane z korpusu silnika w postaci gorącej wody w okresie zimowym - zużywane jest do ogrzewania, natomiast w okresie letnim - przesyłane zostaje do absorpcyjnego agregatu wody lodowej i tam zamieniane na chłód. Część ciepła zawarta w spalinach wykorzystywana jest bezpośrednio do produkcji pary technologicznej za pomocą wytwornicy. W Tymbarku produkowane jest około 600 kg pary na godzinę, o ciśnieniu 12 bar.

W przypadku dużego zapotrzebowania na parę technologiczną, zamiast zastosowania wytwornicy pary istnieje możliwość zastosowania tzw. kotła z czwartym ciągiem. W suszarniach można wykorzystywać bezpośrednio gorące spaliny, gdzie temperatura spalin po wyjściu z silnika to około 450°C. W systemach poligeneracyjnych można również produkować sprężone powietrze wykorzystywane w różnego rodzaju procesach technologicznych lub inne media, do których wytworzenia niezbędny jest prąd lub ciepło.

 

Możliwosci rozbudowy systemu kogeneracyjnego

Rozbudowa systemu kogeneracyjnego

 

Zapytaj o produkt

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe