Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Kogeneracja gazowa

Oferowane przez nas systemy kogeneracyjne zwane również systemami CHP (z ang. Combined Heat and Power) zbudowane są przede wszystkim w oparciu o agregaty prądotwórcze wyposażone w silniki spalinowe zasilane konwencjonalnymi paliwami gazowymi (np. gazem ziemnym, propanem), gazem powstałym z odmetanowienia kopalń (gaz kopalniany), jak również gazami specjalnymi.

Kogenerator gazowy z silnikiem tłokowym sprzężonym z generatorem synchronicznym oraz wyposażony w szereg wymienników ciepła, posiada wielosystemową armaturę oraz mikroprocesorowy układ kontroli i regulacji. W zależności od wymagań użytkownika moduły CHP mogą być wyposażone w obudowy dźwiękochłonne, wewnętrzne lub kontenerowe, tłumiki hałasu na spalinach i na wylocie powietrza, jak również szafę sterowania nadrzędnego umożliwiającą monitoring i wizualizację parametrów pracy systemu CHP.

W ofercie CES znajdują się agregaty kogeneracyjne w zakresie mocy od 50kW do 3MW, wodny układ grzewczy przystosowany jest do niskoparametrowych kotłowni (90/70ºC) lub 100/80ºC.

Kogeneracja na gaz ziemny-karta katalogowa

 

Na czym polega istota skojarzenia w kogeneracji

Istotą skojarzenia jest możliwość uzyskania energii elektrycznej bez marnowania blisko 50% energii pierwotnej zawartej w gazie (w porównaniu do rozdzielnej produkcji prądu i ciepła). Zakładom przemysłowym, fabrykom, ciepłowniom, szpitalom, ośrodkom sportowym polecamy produkcję prądu i ciepła w oparciu o gaz ziemny. Wysoka jakość tego paliwa umożliwia osiągnięcie  najwyższych sprawności przemiany energii chemicznej na elektryczną i cieplną, ograniczając jednocześnie emisję CO2.

Czyste, błękitne paliwo jest cenioną alternatywą dla pozostałych paliw kopalnych. Biorąc pod uwagę ograniczone ich zasoby oraz rosnące ceny, efektywne wykorzystanie paliw jest najważniejszym kierunkiem rozwoju współczesnej energetyki. Stąd wszelkie rozwiązania kogeneracyjne spotykają się z dużym zainteresowaniem - jako korzystna alternatywa dla rozdzielnych metod produkcji prądu i ciepła.

Znaczenie sprawności i dyspozycyjności w układach kogeneracyjnych

Projektując układ z wykorzystaniem kogeneracji, szczególny nacisk położony jest na ekonomiczne wykorzystanie paliwa gazowego, tak aby oszczędności z tytułu własnej produkcji energii były jak największe. Parametr wysokiej sprawności elektrycznej jest kluczowy, dlatego oferowane przez nas moduły kogeneracyjne mają bardzo wysoką sprawność elektryczną, a dodatkowo wyposażone są w dedykowane rozwiązania, zapewniające energię cieplną w postaci wody grzewczej, pary technologicznej lub chłodu.

Optymalne zagospodarowanie ciepła to bardzo istotny element całego systemu. Kolejną ważną cechą jest dyspozycyjność kogeneratora gazowego, rozumiana jako liczba godzin pracy w ciągu roku. Zależy ona ściśle od liczby przeglądów, czasu ich wykonania, a przede wszystkim od stabilności pracy systemu. Podstawowe znaczenie ma tutaj zastosowanie niezawodnych urządzeń kogeneracyjnych, produkowanych przez renomowanych producentów.

 

Zapytaj o produkt

 
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe