Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Odsiarczalnie biologiczne

Biogaz wytwarzany w oczyszczalniach ścieków, na składowiskach oraz w biogazowniach rolniczych zawiera składniki takie jak: siarkowodór czy chlorki, które niekorzystnie wpływają na stan i pracę urządzeń wykorzystujących paliwo biogazowe. Zawartość siarkowodoru w biogazie może wynosić nawet 20,000 ppm (2% obj.) lub więcej.

Efektywne i wydajne odsiarczalnie biogazu

Firma CES oferuje efektywne ekonomicznie i jednocześnie bardzo wydajne biologiczne systemy do odsiarczania. Odsiarczanie odbywa się metodą biologiczną i nie wymaga stosowania środków chemicznych.

Gaz przepływa przez kolumnę wypełnioną sztucznym tworzywem, służącym do namnażania bakterii. Powietrze dodawane w niewielkiej ilości (ok. 8 % - 13% w stosunku do ilości gazu) do kolumny odsiarczającej pozwala specjalnym bakteriom na skuteczne przekształcanie siarkowodoru w siarkę elementarną i kwas siarkowy.

Odsiarczalnie biogazu - karta katalogowa

 

Zalety naszych Odsiarczalni biologicznych

 • Biologiczne oczyszczanie, odsiarczanie biogazu z siarkowodoru
 • Wysoka wydajność przy niskich kosztach eksploatacji
 • Zero zużycia środków chemicznych
 • Łatwa obsługa i konserwacja
 • W pełni zautomatyzowany proces
 • Brak szkodliwych substancji odpadowych

 

Główne cechy odsiarczalni biologicznych

 • Przepływ gazu: 10 – 5 000 m3/h
 • Zawartość H2S w gazie: od 2 do 20 000 ppm (2% obj.)
 • Skuteczność usuwania siarkowodoru: > 95%
 • Temperatura wejściowa gazu: do 40°C
 • Standardowe ciśnienie pracy : do 40 mbar (większe na zapytanie)
 • Temperatura otoczenia: od -30°C do +50°C

Bakterie siarkowe (Thiobacillus) dla prawidłowego przeprowadzania procesu potrzebują:

 • Powierzchni do namnażania
 • Niewielkiej ilości  tlenu
 • Składników odżywczych i mikroelementów

Tlen jest dodawany w postaci sprężonego powietrza, natomiast nawóz sztuczny, który jest dostępny we wszystkich krajach na całym świecie, jest używany jako źródło składników odżywczych i pierwiastków śladowych.

 

Gdzie wymagane jest stosowanie odsiarczania biogazu

 • Biogazownie rolnicze
 • Składowiska odpadów
 • Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
 • Zakłady chemiczne
 • Papiernie
 • Przemysł spożywczy

Zapytanie o produkt

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe