Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Serwis energoelektroniki

Zakres działalności

 • Montaż i uruchomienie: falowniki WEG (Gefran), soft-starty Solcon-IGEL (Solcon), UPS-y Riello oraz UPS-y marki CES. Posiadamy doświadczenie w zakresie wdrażania nowych urządzeń w dotychczasowy system, co ma często miejsce w przypadku falowników. Wymaga to od serwisantów zrozumienia filozofii działania systemu, zapoznania się z budową i funkcjami urządzenia, które działało do tej pory i opracowania sposobu powiązania urządzenia ze starym systemem. Następną czynnością jest zaprogramowanie falownika w taki sposób, żeby przez system użytkownika był widziany dokładnie tak samo, jak dotychczas działające urządzenie.
 • Naprawa urządzeń energoelektronicznych. Często usterki mają swoje źródło w sposobie eksploatacji urządzenia przez użytkownika lub specyfice powiązanych z naprawianym urządzeniem elementów systemu. Z reguły nie ograniczamy się do usunięcia samej usterki ale analizujemy jej przyczynę i służymy klientom wsparciem przy znalezieniu i eliminacji przyczyny wystąpienia awarii.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań. W tym zakresie nasza działalność obejmuje opracowanie idei nowego urządzenia lub systemu, wykonanie projektu, nadzór nad wykonaniem urządzenia, a w przypadku mniejszych urządzeń samodzielna jego budowa, wykonanie testów i uruchomienie urządzenia.
 • Szkolenia z obsługi falowników, soft-startów dla użytkowników
 • Serwis falowników, serwis soft-startów

Najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat

 • Opracowanie systemu umożliwiającego rozruch silnika asynchronicznego 800kW przy pomocy falownika.
 • Opracowanie dwóch systemów sterowania urządzeniem do dezintegracji osadu oczyszczalnianego.
 • Zbudowanie własnego panelu kontrolno-sterującego do monitoringu zasilaczy UPS i generatorów.
 • Opracowanie system umożliwiający poprawne i bezpieczne dołączenie prądnicy synchronicznej do sieci sztywnej. To rozwiązanie zostało sprzedane w wielu egzemplarzach.
 • Opracowanie systemu kontroli pracy równoległej generatorów MWM, umożliwiającego przejście do pracy wyspowej i powrót do pracy na sieć bez przerwy w zasilaniu urządzeń.
 • Stworzenie oprogramowania sterującego wieloma procesami związanymi z pracą obiektu z zainstalowanym sysytemem kogeneracyjnym, a także często stworzenie oprogramowania wizualizującego działające na obiekcie procesy SCADA. Budowane przez nas systemy są niezawodne.

Zapytaj o usługę

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe