Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Kogeneracja biogazowa

Kogeneracja biogazowa

Biogaz powstający podczas biologicznej konwersji biomasy jest bardzo atrakcyjnym nośnikiem energetycznym dla agregatu kogeneracyjnego, szczególnie w przypadku wysokiej zawartości metanu (na poziomie 40÷70%). Intensyfikacja wytwarzania biogazu ma miejsce wszędzie tam, gdzie duże ilości biomasy, bądź stały dopływ związków organicznych, mogą stanowić w warunkach beztlenowych pożywkę dla bakterii metanowych.

Kogeneracja oparta na biogazie jest wyjątkowo opłacalna w przypadku dostępu do odnawialnego, praktycznie darmowego nośnika energii, mianowicie w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach odpadów komunalnych bądź odpowiednio ukierunkowanych gospodarstwach rolno-przemysłowych. Zastosowanie biogazu do produkcji elektryczności i ciepła na sprzedaż może stanowić cenne źródło dochodu dla wielu przedsiębiorstw.

Kogeneracja na biogaz i osprzet instalacji biogazowych - karta katalogowa

Lata doświadczenia utwierdziły nas w przekonaniu, że jakość paliwa ma kluczowe znaczenie dla pracy modułu kogeneracyjnego. Stąd niezwykle ważny jest dobór urządzeń umożliwiających odpowiednie przygotowanie biogazu przed jego podaniem do silnika.

Projektowane przez nas instalacje są trwałe i bezpieczne. Kompleksowo realizujemy zadania związane z energetycznym zagospodarowaniem biogazu zarówno dla oczyszczalni ścieków, biogazowni, jak i składowisk odpadów.

Nasze całościowe podejście znacząco zwiększa bezpieczeństwo inwestycji, co doceniło już wielu Klientów.

CES jest wiodącą firmą w zakresie kogeneracji biogazowej w Polsce

Jako pierwsi propagowaliśmy oraz wdrażaliśmy tę technologię w naszym kraju. Dzisiaj mamy już na swoim koncie ponad 148 realizacji w oparciu o kogeneratory gazowe w różnych branżach.

Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie, nie oferujemy gotowych rozwiązań, bo specyfika każdego obiektu jest inna. Dopiero po poznaniu potrzeb Klienta oraz znając charakterystykę zakładu, dobieramy najbardziej optymalne rozwiązanie, które przyniesie wymierne korzyści użytkownikowi.

Zapytaj o produkt

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe