Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Miernik siloksanów

Miernik Siloksanów to kompaktowe, proste w instalacji, konserwacji i obsłudze urządzenie, które monitoruje poziom siloksanów on-line oraz dostarcza dane w sposób czytelny i zrozumiały.

 

Miernik Siloksanów charakterystyka

  • Pomiar całkowitej zawartości siloksanów w gazie zasilającym agregaty kogeneracyjne
  • Szczególnie zalecany do biogazu pochodzącego z fermentacji odpadów, osadów ściekowych oraz do gazów wysypiskowych
  • Automatyczny pomiar co godzinę, 24 godziny na dobę 365 dni w roku
  • Możliwość rejestracji danych i zdalnej komunikacji
  • Obsługa i konserwacja ograniczone do minimum

Miernik siloksanów - karta katalogowa

Miernik siloksanów zasada działania

Miernik, za pomocą pompy, pobiera próbkę około 1 litra biogazu, który zostaje przepuszczony przez kolumnę do chromatografii gazowej. W kolumnie siloksany zostają oddzielone od pozostałych cząsteczek, a następnie zostają przetransportowane do rurki pomiarowej, w której znajdują się: źródło podczerwieni, filtry i detektor piroelektryczny. Siloksany wpływają na sygnał podczerwieni, odbierany przez detektor.

Sygnał ten jest następnie przetwarzany w celu uzyskania ilości siloksanów w próbce i łączony z objętością próbki w celu uzyskania odczytu w mg/m³. Odczyt rejestrowany jest co godzinę, z czego 15 minut trwa faza próbkowania, 10 minut faza pomiaru, po czym następuje czyszczenie urządzenia przed rozpoczęciem kolejnego cyklu.

Zastosowanie filtrów węglowych jest najpopularniejszym i skutecznym sposobem usuwania siloksanów. Mimo to wiedza, kiedy wymienić filtr węglowy, pochodzi obecnie z czasami nieadekwatnych zaleceń z opakowania węgla lub historycznych, mało wiarygodnych danych o trwałości poprzedniego złoża.

 

Miernik Siloksanów spełnia dwie role:

1. Identyfikuje faktyczne zużycie złoża filtra, co pozwala chronić silnik przed siloksanami
2. Potencjalnie przedłuża interwał wymiany wypełnienia filtra, w przypadku kiedy sugerowany termin wymiany złoża wyprzedza jego faktyczne zużycie.

 

Korzyści z monitorowania on-line miernikiem poziomu siloksanów

Korzyści z monitorowania on-line są oczywiste. Z jednej strony wydłużenie żywotności złoża węglowego oznacza obniżenie kosztów, z drugiej zaś wymiana wsadu we właściwym czasie oznacza skuteczne zapobieganie przedostawaniu się szkodliwych siloksanów do silnika i wynikających z tego kosztów wymiany głowic, świec i oleju.

Zapytanie o produkt

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe