E-faktury

AKCEPTACJA PRZESYŁANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH (E - FAKTUR)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowymi lub kontroli skarbowej (Dz.U. z dnia 29.12.2012 poz. 1528) akceptujemy wystawianie i przesyłanie nam faktur VAT w formie elektronicznej z tytułu dostaw i wykonywanych usług na rzecz Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu 676 (32-003) , posiadającej NIP 679-002-89-86 ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia, na poniższych warunkach.

Przez pojęcie faktura elektroniczna na potrzeby niniejszego oświadczenia rozumie się:

 1. faktury sprzedaży
 2. faktury zaliczkowe
 3. faktury korygujące
 4. duplikaty faktur

E-faktury przesyłane do CES drogą elektroniczną muszą spełniać następujące wymagania:

 1. Akceptujemy faktury przesłane w pliku pdf lub innym pliku, ale wówczas wymagane jest uwierzytelnienie podpisem elektronicznym tylko i wyłącznie na adres: 
 2. Za moment otrzymania faktury elektronicznej uznajemy datę wpływu faktury na adres: 
 3. Potwierdzenia otrzymania faktur elektronicznych nie będą wysyłane w żaden sposób. Aby uzyskać potwierdzenie wpływu faktury na adres efaktury@ces.com.pl  prosimy zaznaczać w wysyłanym mailu opcję: żądaj potwierdzenia dostarczenia
 4. Jeżeli faktura będzie wystawiona nieprawidłowo lub niezgodnie z zamówieniem, albo nie będzie spełniać niniejszych warunków, będzie wysyłany zwrotny mail z informacją o braku akceptacji faktury, co oznacza, że nie będzie ona ujęta w naszej ewidencji księgowej
 5. Konto służy firmie CES tylko i wyłącznie do otrzymywania faktur elektronicznych, prosimy, zatem nie przesyłać na ten adres żadnych innych dokumentów (protokołów, potwierdzeń zamówień itp.)
 6. W przypadku wysłania faktury e-mailem, prosimy nie wysyłać dodatkowo faktury w formie papierowej (obniży to koszty, a także pozwoli chronić środowisko naturalne). Faktury przesłane w formie papierowej nie będą księgowane ani odsyłane do nadawcy a ich wpływ nie będzie wywoływał żadnego skutku prawno-księgowego

 W razie pytań, prosimy o kontakt na numer: 12 269 00 11

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827