Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

E-faktury

Akceptacja przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowymi lub kontroli skarbowej (Dz.U. z dnia 29.12.2012 poz. 1528) akceptujemy wystawianie i przesyłanie nam faktur VAT w formie elektronicznej z tytułu dostaw i wykonywanych usług na rzecz Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o. z siedzibą w Podłężu 676 (32-003) , posiadającej NIP 6790028986 ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia, na poniższych warunkach.

Przez pojęcie faktura elektroniczna na potrzeby niniejszego oświadczenia rozumie się:

  1. faktury sprzedaży
  2. faktury zaliczkowe
  3. faktury korygujące
  4. duplikaty faktur

E-faktury przesyłane do CES drogą elektroniczną muszą spełniać następujące wymagania:

  1. Akceptujemy faktury przesłane w pliku pdf lub innym pliku, ale wówczas wymagane jest uwierzytelnienie podpisem elektronicznym tylko i wyłącznie na adres: efaktury@ces.com.pl
  2. Za moment otrzymania faktury elektronicznej uznajemy datę wpływu faktury na adres: efaktury@ces.com.pl
  3. Potwierdzenia otrzymania faktur elektronicznych nie będą wysyłane w żaden sposób. Aby uzyskać potwierdzenie wpływu faktury na adres   prosimy zaznaczać w wysyłanym mailu opcję: żądaj potwierdzenia dostarczenia
  4. Jeżeli faktura będzie wystawiona nieprawidłowo lub niezgodnie z zamówieniem, albo nie będzie spełniać niniejszych warunków, będzie wysyłany zwrotny mail z informacją o braku akceptacji faktury, co oznacza, że nie będzie ona ujęta w naszej ewidencji księgowej
  5. Konto efaktury@ces.com.pl służy firmie CES tylko i wyłącznie do otrzymywania faktur elektronicznych, prosimy, zatem nie przesyłać na ten adres żadnych innych dokumentów (protokołów, potwierdzeń zamówień itp.)
  6. W przypadku wysłania faktury e-mailem, prosimy nie wysyłać dodatkowo faktury w formie papierowej (obniży to koszty, a także pozwoli chronić środowisko naturalne). Faktury przesłane w formie papierowej nie będą księgowane ani odsyłane do nadawcy a ich wpływ nie będzie wywoływał żadnego skutku prawno-księgowego

W razie pytań, prosimy o kontakt na numer: +48122690011

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe