Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Zastosowanie układu Multistart do rozruchu silników asynchronicznych średniego napięcia 6kV

2 minuty czytania

Zastosowanie Soft-Startu do rozruchu silników asynchronicznych - wdrożenie u Klienta

Skutecznym i chętnie stosowanym już od wielu lat przez naszych Klientów rozwiązaniem są soft-starty - urządzenia oparte na technologii tyrystorowej - likwidujące udar sieci wynikający z magnesowania załączanego silnika i redukujące prąd rozruchu do akceptowalnych poziomów rzędu 3-krotnej wartości prądu znamionowego silnika. Dzięki swojej przemyślanej konstrukcji i  niezawodności sprawdzają się w większości typowych aplikacji do rozruchu nawet największych silników asynchronicznych średniego napięcia.

W przypadku posiadania kilku silników SN i konieczności ograniczenia prądów rozruchowych każdego z nich idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie indywidualnie dla każdego silnika po jednym soft-starcie. Niestety w wielu przypadkach może się okazać, że to rozwiązanie nie jest możliwe do zrealizowania np. ze względu na brak wymaganej przestrzeni do zabudowania kilku soft-startów, a także, a może przede wszystkim, wyższych kosztów takiej inwestycji.

Układ Multistart w oparciu o Soft-Start HRVS-DN sposobem na rozwiązanie problemów wynikających z rozruchu silników asynchronicznych

Skutecznym rozwiązaniem opisanego powyżej problemu, redukującym zarówno koszty inwestycji, jak również ilość niezbędnego miejsca do zabudowy jest zastosowanie tzw. układu  MULTISTART. Ideę działania takiego układu przedstawimy na przykładzie systemu dostarczonego przez CES dla jednego z Klientów.

System ma budowę modułową, a jego głównym elementem jest soft-start HRVS-DN firmy SOLCON - światowego lidera w dziedzinie układów do łagodnego rozruchu silników asynchronicznych. Soft-start został połączony mostami szynowymi z polem zasilającym  oraz dwoma polami silnikowych. Każde pole silnikowe zostało wyposażone w dwa styczniki próżniowe (rozruchowy i bypassu).

Pierwszy z nich dołącza wyjście soft-startu do silnika, który aktualnie jest uruchamiany, po zakończeniu rozruchu załącza się drugi stycznik, przyłączający silnik bezpośrednio do sieci, a soft-start jest odłączany i gotowy do rozruchu kolejnego silnika. Po zakończeniu rozruchu każde pole silnikowe jest niezależne, wyposażone w osobne zabezpieczenia dla silnika, obwód bezpieczeństwa, który w sytuacji awaryjnej pozwala wyłączyć i zablokować wybrany silnik oraz niezależny uziemiacz, pozwalający na bezpieczne prowadzenie prac przy wybranym silniku, podczas gdy reszta systemu może pracować normalnie.

uklad-multistart-w-oparciu-o-soft-start-hrvs-dn-z-oferty-ces.webp

System monitoringu i zarządzania układem Multistart

Całością zarządza sterownik PLC wyposażony w panel operatorski umożliwiający wybór parametrów rozruchu dla poszczególnych silników i monitoring wszystkich funkcji systemu. Moduł zdalnej łączności systemu CUMULUS pozwala zarówno serwisowi jak użytkownikowi na dostęp do danych diagnostycznych systemu i monitorowanie jego pracy. Zabezpieczenia i analizatory sieci w które wyposażono pola silnikowe zostały połączone magistralą szeregową, umożliwiając łatwe włączenie systemu do systemu nadrzędnego zakładu i rejestrację danych w systemie MES lub SCADA.

zdalny-monitoring-i-zarzadzanie-ces.webp

Całość ma konstrukcję modułową umożliwiającą rozbudowę systemu o kolejne silniki i dowolne skalowanie. Jedynym ograniczeniem jest sumaryczna moc, która nie może przekroczyć możliwości pola zasilającego system. Zarówno pole zasilające jak i główny most szynowy są wykonane jako elementy modułowe, które w razie potrzeby można wymienić na większe. Oprogramowanie sterownika systemu MULTISTART w obecnej wersji pozwala na obsłużenie maksymalnie 9 silników.

Trigeneracja w zakładach medycznych Clinico Medical-opis realizacji

Trigeneracja w zakładach medycznych Clinico Medical-opis realizacji

W 2016 roku została podpisana umowa, w ramach której CES dostarczył dla zakładu produkcyjnego w Błoniu system trójgeneracji w oparciu o agregat kogeneracyjny MWM TCG 2020 V12 o mocy elektrycznej 1200 kW oraz mocy cieplnej 1210 kW wraz z chillerem absorpcyjnym o mocy chłodniczej 900 kW.

Opłata mocowa a wzrost opłacalności inwestycji w kogenerację

Opłata mocowa a wzrost opłacalności inwestycji w kogenerację

Opłata mocowa to czwarty składnik, który od 1 stycznia 2021 roku dochodzi na rachunku za prąd. Do tej pory na rachunku z zakładu energetycznego widniały trzy składowe: podatki, opłata dystrybucyjna, opłata za prąd.

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe