Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Opłata mocowa a wzrost opłacalności inwestycji w kogenerację

3 minuty czytania

Czym jest opłata mocowa?

Opłatę mocową wprowadziła Ustawa o rynku mocy z 2017 roku, która zaczęła obowiązywać wraz z początkiem roku bieżącego. Opłata mocowa jest opłatą za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu i ma ona zapewnić bezpieczeństwo energetyczne (stałe dostawy prądu).

O dokładnej wartości opłaty mocowej każdorazowo decyduje Urząd Regulacji Energetyki, a stawka obowiązująca w danym roku ogłaszana jest ostatniego dnia roku poprzedzającego. Na rok 2021 stawka ta wynosi 0,0762 zł/kWh. Aby wyliczyć opłatę mocową mnoży się tę stawkę przez ilość energii, jaką przedsiębiorstwo pobiera w godzinach szczytowych (7.00-22.00).

W jaki sposób można zredukować wydatki na opłatę mocową

Opłatą mocową zostały objęte zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorcy. Jednak to od przedsiębiorców wpłynie najwięcej środków z tytułu tej opłaty. W jaki zatem sposób przedsiębiorca może równoważyć czy minimalizować te dodatkowe koszty?

Kogeneracja sposobem na redukcję kosztów opłaty mocowej

Na pewno dobrym rozwiązaniem są inwestycje w odnawialne źródła energii i kogenerację. Kogeneracja jako skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej ma mniejsze straty oraz większą sprawność (na poziomie około 90%) w stosunku do tradycyjnego, rozdzielnego wytwarzania energii elektrycznej (z zakładu energetycznego) oraz ciepła (kotłownia).

Dodatkowo kogeneracja wykorzystuje ciepło ze spalin oraz pracy silnika. Kogeneracja świetnie sprawdza się we wszelkich zakładach produkcyjnych, gdzie jest wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło. Dodatkowe wykorzystanie w procesie produkcyjnym ciepła, np. do produkcji chłodu - poprzez zamontowanie  chillera absorpcyjnego czy do wytwarzania pary technologicznej, zwiększa opłacalność całej inwestycji. Przedsiębiorca wówczas, nie tylko kompensuje częściowo wydatki poniesione z tytułu opłaty mocowej, ale generuje w krótkim czasie realne zyski.

Zanim weszła w życie opłata mocowa, zwrot inwestycji w kogenerację wynosił około 2-3 lat. Okres zwrotu skracała się po dołączenie do kogeneracji instalacji chłodu czy pary technologicznej. Nałożenie na konsumentów energii elektrycznej opłaty mocowej, przyczyni się do szukania przez nich sposobu jej redukcji, czy kompensacji. A w tym wypadku inwestycja w kogenerację, która jeszcze w poprzednich latach była dla niektórych przedsiębiorstw mało opłacalna, może teraz okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem.

Wzrost zainteresowania kogeneracją w związku z wprowadzeniem opłaty mocowej

W ostatnim roku widzieliśmy zwiększone zainteresowanie inwestycjami w kogenerację, na które dodatkowo wpływ miało dofinansowanie z NFOŚiGW, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wiele firm z różnych branż dostało w ramach tego Programu dofinansowanie na instalację wysokosprawnej kogeneracji. Szczególnie dużym zainteresowaniem dotacja ta cieszyła się wśród spółdzielni mleczarskich, które w procesie produkcyjnym potrzebują oprócz energii, także ciepła i chłodu.

Jak pokazuje rzeczywistość, firmy nie czekają z założonymi rękami, ale po audycie i rzetelnej analizie ekonomicznej decydują się na rozwiązania, które przyczynią się do redukcji kosztów poniesionych na energię elektryczną, i wielu przypadkach właśnie kogeneracja okazuje się najkorzystniejszym rozwiązaniem. Dodatkowe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji w postaci premii gwarantowanej czy kogeneracyjnej może przyczynić się do zwrotu z inwestycji kogeneracyjnej w przeciągu nawet 1,5 roku.

Centrum Elektroniki Stosowanej swoje doświadczenie w dziedzinie kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii buduje już od 2000 roku. Jesteśmy firmą, która jako pierwsza w Polsce promowała kogenerację jako alternatywę dla tradycyjnego wytwarzania energii. Do tej pory jesteśmy liderem w tej dziedzinie. Mamy już na swoim koncie ponad 130 zainstalowanych jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy 90 MW, w tym wiele realizacji szczególnych, uwzgledniających specyfikę i istniejącą linię technologiczną danego zakładu, tak aby proponowana inwestycji była dla niego najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Chętnie spotkamy się w celu przygotowania wstępnej analizy opłacalności kogeneracji dla Twojego zakładu.

Zastosowanie układu Multistart do rozruchu silników asynchronicznych średniego napięcia 6kV

Zastosowanie układu Multistart do rozruchu silników asynchronicznych średniego napięcia 6kV

Rozruch silników asynchronicznych wiąże się z udarem mechanicznym dla silnika i napędzanej przez niego maszyny oraz udarem prądowym o wartościach wielokrotnie przekraczających znamionowe prądy silnika. W przypadku dużych maszyn rozruch takiego silnika staje się problematyczny, a w przypadku naprawd…

System Aktywnej Regulacji Mocy Biernej. Wdrożenie u Klienta

System Aktywnej Regulacji Mocy Biernej. Wdrożenie u Klienta

Osoby odpowiedzialne za zakup energii elektrycznej w zakładach przemysłowych spotykają się z zagadnieniem kompensacji mocy biernej pobieranej z sieci zakładu energetycznego.

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe