Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Spomlek

Trigeneracja

  • Moc elektryczna: 999kW
  • Moc cieplna: 1127kW
  • Moc chłodnicza: 880kW
  • Paliwo: gaz ziemny

Kontener: Agregat Kogeneracyjny MWM TCG 2020 V12 o mocy elektrycznej 999kW wraz z wymiennikiem na spalinach i układem technologicznym agregatu wewnątrz i na dachu kontenera.

Chiller o mocy chłodniczej 880kW.

Budowa stacji transformatorowej wyprowadzenia mocy elektrycznej z agregatu kogeneracyjnego wraz z linią wyprowadzenia mocy i wpięcia do sieci Inwestora. Stacja transformatorowa jest wyposażona w rozdzielnice SN, NN oraz transformator.

Została zrealizowana także doziemna instalacja gazowa, roboty budowlane, fundamenty agregatu i zbiornika buforowego oraz kostka

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe