Przepływomierze

Przepływomierze z oferty CES do precyzyjnego pomiaru natężenia i prędkości gazów i biogazu

Oferowane przez firmę CES urządzenia do mierzenia prędkości i natężenia przepływu mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są precyzyjne wyniki pomiarów.

Typoszereg czujników przepływu pozwala na dobranie najlepszych rozwiązań praktycznie dla każdej możliwej aplikacji, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wysoką wytrzymałość.

W Naszej ofercie posiadamy trzy rodzaje metod pomiarowych:

Przepływomierze typu Vortex

Pomiar oparty o zjawisko ścieżki wirowej Karmana.

Zasada pomiaru opiera się na wirach powstających cyklicznie na przegrodzie w głowicy czujnika.

Częstotliwość odrywania się wirów jest wykrywana za pomocą pola ultradźwiękowego. W ten sposób określana jest prędkość i przepływ objętościowy powietrza / gazów.

Wynik pomiaru w szerokim zakresie jest niezależny od ciśnienia, temperatury, lepkości kinematycznej i składu gazu. Dużą zaletą skanowania ultradźwiękowego przepływu wirów jest bardzo niska wartość minimalnej mierzalnej prędkości przepływu wynosząca tylko 0,5 m/s oraz szeroki zakres pomiarowy pojedynczego modelu urządzenia.

 • Przepływy w zakresie 0,5 ~ 80 m/s
 • Praca na rurociągach w zakresie średnic: DN20 ~ DN1000
 • Zakres temperatur -50 ~ +250°C

Zastosowanie przepływomierzy Vortex

BIOGAZ ,powietrze, mieszaniny gazów z powietrzem, gaz ziemny, gazy techniczne, gazy emisyjne, gazy wilgotne, para przegrzana, gaz składowiskowy, spaliny z silników (np. w fabrykach samochodów), gazy zanieczyszczone (np. pyłami węgla w elektrociepłowniach).

Przepływomierze łopatkowe - turbinowe

Sa to przepływomierz z sondą turbinową.

Przeznaczony do pomiaru przepływu gazów (powietrze, sprężone powietrze, gazy techniczne i emisyjne) w rurociągach i tunelach.

Możliwa jest praca przy wysokiej temperaturze mediów gazowych (max. 550°C) oraz przy wysokim ciśnieniu (max. 10 bar).

Może być stosowany do pomiaru wody, np. przy kontroli wycieków.

 • Przepływy w zakresie 0,2 ~ 120 m/s
 • Temperatura badanego medium do + 550˚C
 • Kierunkowy pomiar przepływu

Przepływomierze termiczne

Przepływomierze termiczne są przeznaczone do pomiaru przepływu gazów w przeliczeniu na warunki normalne (nie ma potrzeby stosowania oddzielnych pomiarów temperatury i ciśnienia). Zasada działania wykorzystuje zjawisko transportu i wymiany ciepła.

 • Przepływy w zakresie 0,08 ~ 200 m/s
 • Standardowy przepływ objętościowy od 0,04 ~ 200 m3/s
 • Wykorzystywany do pomiaru takich gazów jak: gaz ziemny, azot, sprężone powietrze, metan, argon, hel, CO2

Charakterystyka przepływomierzy termicznych

 • osiągalna dynamika 1 : 1000 umożliwia zastosowanie tego samego przyrządu do wielu zadań pomiarowych: od detekcji nieszczelności lub wycieku gazów do pomiarów w pełnym zakresie
 • czujnik ma małą średnicę 10 mm, nie posiada części ruchomych, zapewniona jest długotrwała stabilność wskazań
 • pomiar odbywa się praktycznie bez strat ciśnienia
 • dopuszczalne ciśnienie: max. 16 bar (1.6 MPa) powyżej atmosferycznego (opcja: wyższe ciśnienie)
 • temperatura medium: -10 °C ~ +140°C
 • czujnik nadaje się do pomiarów w warunkach szybkozmiennych (krótki czas odpowiedzi, stała czasowa wynosi zaledwie ok. 1 s)
 • zastosowane materiały zapewniają dużą odporność na korozję (stal nierdzewna, poliamid, żywica epoksydowa, szkło)
 • długości instalacyjne czujników są zróżnicowane (165 / 265 / 365 / 665 / 965 mm)
 • koszty instalacji w rurociągu są minimalne; opcje zabudowy w rurociągu i armatura montażowa są dobierane i oferowane indywidualnie - kontakt z CES; możliwy jest montaż w rurociągu bez ciśnienia lub bezpieczny montaż pod ciśnieniem z zastosowaniem armatury specjalnej, w istniejącym zaworze kulowym
 • dopuszczenie do pomiarów w strefach zagrożonych, certyfikat ATEX Ex Zone 2 - Zone 0 (opcje)
 • doskonałe cechy metrologiczne: dokładność, powtarzalność wskazań i stabilność długoczasowa oraz niezawodność i trwałość.

 

Zobacz kartę katalogową

 

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827