Dmuchawy, sprężarki

Dmuchawa do zwiększania ciśnienia biogazu i gazów przemysłowych

 

Oferujemy szeroki wybór dmuchaw, ekshaustorów, sprężarek do biogazu, powietrza i innych gazów. Kompletne rozwiązania kontenerowe – stacje sprężania biogazu, moduły regulacyjne MPR dla składowisk odpadów.

Dmuchawy bocznokanałowe, ssawy bocznokanałowe

Dmuchawy bocznokanałowe i ssawy bocznokanałowe podwyższają ciśnienie gazu poprzez stworzenie w peryferyjnym pierścieniowym kanale serii wirów powstających w skutek oddziaływania odśrodkowego ciągu wytworzonego przez wirnik. Tłoczony gaz przemieszczając się ruchem spiralnym jest wielokrotnie kompresowany, a jego ciśnienie wzrasta liniowo wraz z długością kanału. Urządzenia bocznokanałowe stosuje się wszędzie tam, gdzie uzyskanie wysokich ciśnień lub próżni przy pomocy dmuchaw odśrodkowych nie jest możliwe.
Obracające się części nie są w kontakcie z obudową. Brak tarcia wyklucza konieczność wewnętrznego smarowania, toteż gaz pozostaje czysty i całkowicie wolny od oleju.

Pozostałymi zaletami urządzeń bocznokanałowych są:

 • Łatwa instalacja
 • Niski poziom hałasu
 • Brak wibracji i dzięki temu całkowita stabilność dynamiczna
 • Tłoczenie bez pulsacji
 • Minimalny zakres konserwacji

Dmuchawy wytwarzają nadciśnienie i podciśnienie średniego zakresu.

Ciśnienia dmuchaw:

 • nadciśnienie: 0 ~ 1040 mbar
 • podciśnienie: -0 ~ -730 mbar
 • wydajności: 0 ~ 10 000 m3/h

Turbotron®

Jednostka Turbotron posiada obwodowy kanał podobny jak w dmuchawach z kanałem bocznym, ale z rewolucyjnym spiralnym wirnikiem będącym rezultatem długotrwałych badań i prób. Dzięki specjalnej konstrukcji wirnika i kanału można uzyskać osiągi podobne do maszyn tłokowych, lecz bez związanych w tym problemów.

Zalety dmuchawy typu Turbotron

 • cicha praca (10-15 dB mniej niż maszyny tłokowe)
 • brak wibracji
 • brak pulsacji
 • praca bez oleju
 • mały zakres konserwacji (tylko czyszczenie filtra wlotowego i okazyjnie smarowanie łożysk)

Wymianę łożysk przeprowadza się bez demontażu urządzenia. W jednostkach typu Turbotron zasysany gaz tłoczony jest przez dwa peryferyjne, równolegle kanały lub modyfikując porty wlotu i wylotu jeden z kanałów można wyłączyć, otrzymując urządzenie o połowie wydajności przy tym samym ciśnieniu wylotowym. Dzięki różnym dopuszczalnym prędkościom obrotowym (od 2500 do 5000 obrotów/min) dla jednej wielkości mechanicznej maszyny można uzyskać szeroki zakres roboczy. Obudowę i wirnik wykonano ze stopu aluminium, wał ze stali stopowej. Stosując różne uszczelnienia wału, medium mogą być niemal wszystkie gazy przemysłowe oraz gaz ziemny i biogaz. W przypadku gazów agresywnych wewnętrzne części mogą być dodatkowo zabezpieczone np. przez pokrycie ochronną powłoką.

Dmuchawy i ssawy wyporowe

Jednostki wyporowe są odpowiednim rozwiązaniem dla tych aplikacji, w których wymagana jest znacznie wyższa prędkość przepływu, niż to jest możliwe do osiągnięcia za pomocą urządzeń bocznokanałowych (do 20 000 m3/h), oraz ciśnienie tłoczenia do 1 bar lub próżnia do -500 mbar. Sprawność objętościowa jednostek wyporowych jest prawie stała, co pozwala na pracę ze stałą prędkością przepływu. Brak tarcia między dwoma wirnikami oraz między wirnikiem i stojanem wyklucza konieczność smarowania komory sprężania, toteż tłoczony gaz nie ulega zanieczyszczeniu.

Specjalnie wykonane urządzenia, zgodne z Dyrektywą 94/9/WE (ATEX), pozwalają na tłoczenie gazów palnych.

Łopatkowe dmuchawy i pompy próżniowe dla powietrza i gazów przemysłowych

 • Bezolejowe sprężarki dla natężenia przepływu od 3 do 20 m3/h, oraz nadciśnienia do 1 bar.
 • Sprężarki o smarowaniu olejowym dla natężenia przepływu od 6 do 5000 m3/h, oraz nadciśnienia do 4 bar.
 • Jedno lub wielo-stopniowe sprężarki o smarowaniu olejem dla natężenia przepływu od 100 do 2500 m3/h, oraz nadciśnienia do 20 bar.
 • Bezolejowe pompy dla natężenia przepływu od 3 do 20 m3/h, oraz ciśnienia bezwzględnego do 130 mbar.
 • Pompy o smarowaniu olejowym dla natężenia przepływu od 6 do 5000 m3/h, oraz ciśnienia bezwzględnego do 20 mbar.
 • Wielostopniowe pompy dla prędkości przepływu od 100 do 12000 m3 h, oraz ciśnienia bezwzględnego 0,0015 mbar.

Wielostopniowe odśrodkowe dmuchawy i ssawy dla powietrza i gazów przemysłowych

 • Dmuchawy dla natężenia przepływu do 60.000 m3/h, oraz nadciśnień do 1,4 bar.
 • Ekshaustory dla natężenia przepływu do 60.000 m3/h, oraz podciśnienia do 0,5 bar.

Stacje sprężania biogazu, Moduły MPR

Stacje sprężania biogazu i moduły MPR to kompleksowe, kontenerowe rozwiązania w zakresie tłoczenia i sprężania biogazu. Zazwyczaj mają zastosowanie w miejscach gdzie nie ma możliwości zabudowy dmuchaw w innych, istniejących budynkach lub kontenerach.System sprężania i tłoczenia gazu zabudowany jest w konstrukcji kontenerowej.
W wersji podstawowej ściany kontenera wykonane są z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej, od zewnątrz powierzchnia trapezowa, od wewnątrz powierzchnia gładka.

Podstawowe wyposażona stacji:

 • dmuchawy biogazu (min. 1 szt.)
 • system bezpieczeństwa zapobiegający powstawaniu atmosfery wybuchowej
 • zawór odcinający
 • szafkę zasilająco-sterowniczą
 • układ do pomiaru temperatury i ciśnienia biogazu

 

Stacje sprężania wykonywane są na zamówienie w zależności od wymogów zamawiającego.

Zobacz kartę katalogową

 

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827