Analizatory i detektory gazowe

stacjonarne i przenośne analizatory i detektory do pomiaru i analizy gazów

Firma CES w swojej ofercie posiada rozwiązania przeznaczone zarówno do stacjonarnej jak i przenośnej analizy i detekcji gazów.

Analizatory Stacjonarne

Zintegrowane Systemy Pomiarowe (IMC) stosowane są przy monitoringu stężenia gazu w procesach „zamkniętych” (izolowanych), w strefach trudnodostępnych, bądź niedostępnych całkowicie. IMC jest umieszczony w kompaktowej obudowie i stanowi kombinacje wszystkich niezbędnych elementów – od poboru próbki badanego gazu i głowicy pomiarowej, do komponentów przetwarzających wszystkie sygnały. Modularna konstrukcja IMC, pozwala na łatwe dostosowanie go do różnych zastosowań takich jak np. pomiar gazu z wysypisk, czy z oczyszczalni ścieków.

Charakterystyka

 • Kompaktowa obudowa do zamontowania na ścianie, konstrukcyjnie umożliwiająca łatwą obsługę i konserwację
 • Wstandardzie do 8 lub 4 głowic pomiarowych, rozkład wejść głowic pomiarowych do analizy z uwzględnieniem pobierania próbek i przygotowywania badanego gazu jak i kontrole otaczającego powietrza jest dowolnie wybieralny
 • Przetwarzanie i wyświetlanie wyników pomiarów oraz podawanie komunikatów stanu jak również sterowanie pobieraniem próbek i przygotowywaniem badanego gazu przez panele sterujące serii ET-8D2 lub ET-4D2
 • Zintegrowane zasilanie 230 V AC / 24 V DC, 120 W
 • Pompka ssąca gazu (dystans ssania do 50m długości wężyka)
 • Elektroniczny przepływomierz gazu
 • Urządzenie wyłapujące wilgoć z ręcznym usuwaniem kondensatu
 • Węże: PE/PP
 • Zawór elektromagnetyczny do przełączania z badanego gazu na gaz testowy
 • 2 wentylatory z monitorowana prędkością obrotowa
 • Osiem lub cztery wyjścia 4-20 mA

Analizatory przenośne

Seria analizatorów przenośnych COMBIMASS® GA-m jest przeznaczona w szczególności do monitorowania i analizy zawartości biogazu. Nowa seria niezwykle wytrzymałych, dokładnych i prostych w obsłudze przyrządów pomiarowych, stanowi kamień milowy w rozwoju mobilnych analizatorów gazu.
Ze względu na prostą strukturę serwisu, modułom plug-in oraz wymiennym akumulatorom, funkcje urządzenia mogą być rozszerzane i unowocześniane do najnowszych technologii. Dane mogą być przechowywane w urządzeniu, dzięki bardzo wydajnemu rejestratorowi.
Mobilny pomiar może być rozszerzony do automatycznego, w stacji analizatora stacjonarnego z firmowym programem pomiarowym i dodatkowymi opcjami, takimi jak wbudowany czujnik do pomiaru temperatury, masy gazu czy ciśnienia, jak również przekazywanie danych do komputera głównego.
W przyrządzie zastosowano podczerwone czujniki metanu i dwutlenku węgla, oraz kombinację elektrochemicznych ogniw czujnikowych gazu standardu przemysłowego; zawiera też pompę pomiarową gazu o wysokiej wydajności. Możliwe jest podłączanie czujników zewnętrznych, np. sondy pomiaru masy gazu opartą na zasadzie pomiaru cieplnego, lub sondy temperaturowej do pomiaru temperatur otoczenia i innych.
Przyrząd COMBIMASS® GA-m posiada akumulator niklowo – wodorkowy wielokrotnego ładowania, zapewniający około ośmiu godzin pracy pomiędzy kolejnymi ładowaniami.
Ładowarka akumulatorów i zasilacz sieciowy są dostarczane wraz z przyrządem, a dodatkowo dostępny jest opcjonalnie pakiet akumulatora do wymiany w terenie.

Charakterystyka

 • Do 7 kanałów analizy gazu
 • Optyczne analizatory długości fali działające w podczerwieni
 • Kompensacja temperatury i ciśnienia
 • Wydajna pompa do pobierania próbek
 • Wymieniany przez użytkownika filtr próbki
 • Wymieniany pakiet akumulatorów do wielokrotnego ładowania
 • Certyfikat ATEX do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • Rozbudowa do 5 czujników elektrochemicznych (plug-in)
 • Przenośny czujnik temperatury (opcja)
 • Pomiar masowego przepływu biogazu w Nm3/h z opcjonalnym czujnikiem zanurzenia, w tym korekcja przepływu w oparciu o rzeczywisty skład gazu (opcja)
 • Pomiar ciśnienia (opcja)

Złoty Medal MTP na targach POLEKO 2010

Zobacz kartę katalogową

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827