Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Poligeneracja dla branży pieczarkarskiej

2 minuty czytania

Jak się ma poligeneracja do pieczarek?

Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, posługując się przykładem jednej z naszych realizacji. Grupa Hajduk Sp. z o.o. jest znaczącym producentem podłoża do uprawy oraz samych pieczarek. Posiada ogromne doświadczenie w produkcji tych grzybów od zaszczepienia grzybni w substracie do etapu zbioru. Wiele lat pracy w branży przekłada się na wiedzę, jak zapewnić pieczarkom najlepsze warunki podczas całego procesu produkcji. Bardzo ważnymi czynnikami są odpowiednia wilgotność i temperatura. Do utrzymania tych parametrów na akceptowalnym poziomie niezbędna jest klimatyzacja. Powoduje to, że koszt energii stanowi istotną część całkowitych kosztów produktu końcowego.

Czy dzięki poligeneracji można obniżyć koszty energii w zakładzie pieczarkarskim?

kogeneracja-ces-pieczarki.jpg

W 2018 roku grupa Hajduk podpisała umowę z Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o o. na dostawę systemu poligeneracyjnego, wytwarzającego nie tylko energię elektryczną i ciepło, ale również chłód i parę. Bazą tego układu jest agregat kogeneracyjny MWM TCG 2020 V16 o mocy elektrycznej 1560kW i mocy cieplnej 1580kW.

Do hal produkcyjnych, w których wytwarza się podłoże z grzybnią, chłód dostarcza chiller absorpcyjny o mocy 720 kW.  Wykorzystuje on ciepło z chłodzenia silnika. Ciepło uzyskane ze spalin, chrakteryzujące się wysoką temperaturą, wykorzystywane jest w wytwornicy pary, która może dostarczyć 1060 kg/h pary pod ciśnieniem 9 bar. Wytwarzana w układzie poligeneracyjnym para używana jest do sterylizowania hal pomiędzy cyklami produkcyjnymi. W zakładzie wykorzystuje się również gorącą wodę do mycia i innych celów technologicznych.

W czasie standardowej pracy produkcja ciepła, pary, chłodu i energii elektrycznej z poligeneracji pokrywa całkowicie zapotrzebowanie zakładu. Jednak w gorące, letnie dni niezbędna jest dodatkowa produkcja chłodu w zasilanych energią elektryczną agregatach. Podobnie w bardzo mroźne zimowe dni może zajść potrzeba dogrzania hal ciepłem z kogeneracji.

System poligeneracyjny jest na tyle elastyczny, że umożliwia właścicielowi zakładu utrzymanie odpowiednich parametrów temperaturowych przez cały rok, a skojarzona produkcja niezbędnych mediów daje znaczne oszczędności. Pozwoliło to na uzyskanie wysokiego plonowania pieczarek przy niższych kosztach energii.

Instalacja kogeneracji, gdy nie ma w pobliżu gazociągu

Produkcja rolna, zlokalizowana z dala od dużych miast, bardzo często ma ograniczone możliwości podłączenia do sieci gazu ziemnego lub ilość gazu, która może być dostarczana jest niewystarczająca. Nie wyklucza to jednak możliwości korzystania z CHP. W zakładzie Grupy Hajduk paliwem dla jednostki kogeneracyjnej o mocy ponad 1,5 MWe jest LNG. Takie rozwiązanie pozwala na zainstalowanie poligeneracji niemal wszędzie, a niezależność od gazociągu staje się obecnie jeszcze ważniejsza, także z innych powodów.

Poniżej link do artykułu na stronie MWM w angielskiej wersji językowej:
https://www.mwm.net/en/news/news-releases/chp-plant-with-mwm-gas-engine-for-mushroom-production-in-poland-ensures-optimum-growth/

Efektywne wykorzystanie biogazu oraz proces jego uzdatniania dla celów energetycznych

Efektywne wykorzystanie biogazu oraz proces jego uzdatniania dla celów energetycznych

Mimo iż potencjał produkcji biogazu w Polsce w dużej mierze pozostaje niewykorzystany, to jak się okazuje, sama idea, aby energię zawartą w biogazie zacząć wykorzystywać dla celów energetycznych, była obecna już na początku ubiegłego stulecia.

Sto tysięcy godzin pracy agregatu kogeneracyinego

Sto tysięcy godzin pracy agregatu kogeneracyinego

Jesienią 2022 roku jeden z agregatów zainstalowanych przez Centrum Elektroniki Stosowanej osiągnął 100 000 godzin pracy bez remontu.

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe