Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Efektywne wykorzystanie biogazu oraz proces jego uzdatniania dla celów energetycznych

6 minut czytania

Historia biogazu oczyszczalnianego

Mimo iż potencjał produkcji biogazu w Polsce w dużej mierze pozostaje niewykorzystany, to jak się okazuje, sama idea, aby energię zawartą w biogazie zacząć wykorzystywać dla celów energetycznych, była obecna już na początku ubiegłego stulecia. Niemiecki inżynier Karl Imfoff uczestniczył w projekcie budowy pierwszej w Europie prototypowej, doświadczalnej oczyszczalni ścieków „Kläranlage Saspe”. Projekt został zrealizowany w Gdańsku w latach trzydziestych XX wieku, następnie po wojnie obiekt przyjął nazwę „Oczyszczalnia Zaspa”. W archiwalnych materiałach możemy znaleźć rysunki potwierdzające wykorzystywanie kotłów gazowych opalanych biogazem do produkcji ciepła. Istnieje prawdopodobieństwo, że już wtedy były koncepcje wytwarzania prądu z biogazu, bowiem na rysunkach znaleziono również prądnice.

Rysunek z lat 1931 – 1933, kotłownia oraz kocioł gazowy, opalany biogazem. Źródło: http://blizejzrodel.pl/blizej-wiedzy/oczyszczalnia-zaspa-na-wskros-nowoczesna/

Eksperymenty z biogazem zostały przerwane przez II wojnę światową oraz przez rozwój energetyki opartej na węglu. Obecny zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz światowy postęp technologiczny pozwoliły na wznowienie koncepcji energetycznego wykorzystania biogazu. Dzisiaj technologia odzyskiwania biogazu jest powszechnie stosowana w oczyszczalniach ścieków na świecie oraz w Polsce.

Kogeneracja - przełom w rozwoju branży

Od czasów wynalezienia metody produkcji biogazu jej ogólna zasada pozostaje niezmienna, wciąż jednak wprowadzane są ulepszenia, aby wykorzystanie biogazu było jak najbardziej efektywne i bezpieczne. Rozwój technologii sprawił, że idea produkcji energii elektrycznej z biogazu stała się faktem. Był to przełom w zakresie wykorzystywania biogazu. Wszyscy zdają sobie sprawę, że skojarzona produkcja prądu i ciepła to obecnie najefektywniejsza metoda wykorzystania biogazu. Centrum Elektroniki Stosownej jako jedna z pierwszych polskich firm wprowadziła na polski rynek urządzenia kogeneracyjne. Nasze agregaty kogeneracyjne pracują na wielu obiektach oczyszczalnianych, na niektórych już od 20 lat.

 

Zastosowanie osprzętu instalacji biogazowych dla jeszcze efektywniejszego wykorzystania biogazu

Wytworzony biogaz składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla oraz w mniejszym stopniu z: tlenu, azotu, siarkowodoru oraz siloksanów. Paliwo przed podaniem do jednostki kogeneracyjnej należy doprowadzić do parametrów wymaganych przez producenta jednostki kogeneracyjnej (agregaty produkcji MWM: siloksany < 20mg / 10kWh; siarkowodór < 1 500 ppm/10kWh). Dbanie o jakość paliwa jest istotne z ekonomicznego punktu widzenia. Im lepsza jakość biogazu, tym mniejsze prawdopodobieństwo poważnych i kosztownych awarii oraz mniejsza częstotliwości serwisów. Dlatego tak ważne jest dbanie o jakość biogazu oraz jego odpowiednie przygotowanie. Właśnie dlatego wraz z rozwojem rynku kogeneracji firma CES wprowadziła do swojego portfolio urządzenia linii biogazowej: