Soft-start HRVS – DN

Soft-start HRVS – DN, 60-1800A dla silników średniego napięcia
Moc: 
60A - 1800A

Soft-start HRVS-DN jest półprzewodnikowym kontrolerem silników asynchronicznych klatkowych i pierścieniowych jak i silników synchronicznych średniego napięcia. Urządzenie Softstart zbudowane jest z modułu energetycznego wykonanego w oparciu o tyrystory oraz układu sterowania - zarządzanego przez specjalizowany procesor przemysłowy. Jednostka mocy i sterowania są całkowicie optycznie odseparowane. W praktyce soft-starty HRVS-DN umożliwiają łagodny, bezstopniowy rozruch i zatrzymanie silników bez udarów prądowych i mechanicznych, dzięki czemu osiągamy wydłużenie czasu pracy elementów mechanicznych i elektromechanicznych nawet o 150 %.

Opisywane soft-starty produkowane są na napięcia: 2,3 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 6 kV, 6,6 kV, 11 kV, 13,8 kV, w zakresie prądowym od 60 A do 1800 A. Standardowo dostarczane są w wersji szafowej o stopniu ochrony IP32 (IP65 i inne opcjonalnie) z wbudowanymi stycznikami: sieciowym i bypass oraz specjalnym przekaźnikowym kontrolerem zabezpieczającym pracę silnika. Na specjalne zamówienie soft-start może być dostarczony w wersji IP00.

Urządzenia Soft-Start firmy SOLCON zapewniają

Płynny rozruch i zatrzymanie napędu                    

 • ograniczają prądy rozruchowe
 • ograniczają rozruchowe spadki napięcia
 • eliminują udary mechaniczne.

Efektywną pracę napędu

 • podłączenie tylko trzema przewodami,
 • wydłużenie czasu pracy elementów mechanicznych i elektromechanicznych nawet o 150%
 • eliminacja udarów hydraulicznych (przy starcie i zatrzymywaniu)

Pełne zabezpieczenie silnika

 • przed zanikiem fazy
 • przed asymetrią napięcia zasilającego
 • przed przeciążeniem

Łatwość  obsługi 

 • w pełni programowalny z klawiatury
 • wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o każdym zdarzeniu
 • oprogramowanie prowadzące użytkownika

Urządzenia Soft-Start są wykonywane na różne napięcia zasilania, moce oraz mogą być wyposażone w dodatkowe opcje poszerzające możliwości ochrony silnika oraz automatyzację procesów łączeniowych. Zastosowany algorytm współpracy i sterowania urządzenia ze stycznikiem pozwala na załączenie stycznika w stanie bezprądowym, co eliminuje iskrzenie styków głównych, wydłuża żywotność stycznika oraz pozwala na dobór stycznika do pracy w klasie AC1.

Możliwość płynnego zatrzymania / funkcja SOFT-STOP / powoduje zmniejszenie awaryjności  układów hydraulicznych. Tradycyjne zatrzymanie mediów płynnych powoduje powstawanie tzw " młota wodnego " czyli ciśnień  o wiele większych niż przy pracy nominalnej które wypychają uszczelki w miejscach połączeń, powodują nadmierne zużywanie się zaworów itp. Jest to spowodowane naporem rozpędzonej cieczy która może być wyhamowana np. zaworem / wtedy powstaje  " młot wodny " / lub za pomocą SOFT-STARTu który spowolni i w konsekwencji zatrzyma rozpędzony słup cieczy / unikamy w ten sposób efektu  " młota wodnego ".Dlatego w układach hydraulicznych o wiele bardziej cenną cechą naszych SOFT-STARTów może okazać się łagodne zatrzymanie niż łagodny start.

Zobacz kartę katalogową Soft-startów średniego napięcia

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827