Miernik siloksanów

Miernik poziomu siloksanów on-line

Miernik Siloksanów to kompaktowe, proste w instalacji, konserwacji i obsłudze urządzenie, które monitoruje poziom siloksanów on-line oraz dostarcza dane w sposób czytelny i zrozumiały.

Miernik Siloksanów charakterystyka:

 • Pomiar całkowitej zawartości siloksanów w gazie zasilającym agregaty kogeneracyjne
 • Szczególnie zalecany do biogazu pochodzącego z fermentacji odpadów, osadów ściekowych oraz do gazów wysypiskowych
 • Automatyczny pomiar co godzinę, 24 godziny na dobę 365 dni w roku
 • Możliwość rejestracji danych i zdalnej komunikacji
 • Obsługa i konserwacja ograniczone do minimum.

 Miernik siloksanów zasada działania

Miernik, za pomocą pompy, pobiera próbkę około 1 litra biogazu, który zostaje przepuszczony przez kolumnę do chromatografii gazowej. W kolumnie siloksany zostają oddzielone od pozostałych cząsteczek, a następnie zostają przetransportowane do rurki pomiarowej, w której znajdują się: źródło podczerwieni, filtry i detektor piroelektryczny. Siloksany wpływają na sygnał podczerwieni, odbierany przez detektor. Sygnał ten jest następnie przetwarzany w celu uzyskania ilości siloksanów w próbce i łączony z objętością próbki w celu uzyskania odczytu w mg/m³. Odczyt rejestrowany jest co godzinę, z czego 15 minut trwa faza próbkowania, 10 minut faza pomiaru, po czym następuje czyszczenie urządzenia przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Zastosowanie filtrów węglowych jest najpopularniejszym i skutecznym sposobem usuwania siloksanów. Mimo to wiedza, kiedy wymienić filtr węglowy, pochodzi obecnie z czasami nieadekwatnych zaleceń z opakowania węgla lub historycznych, mało wiarygodnych danych o trwałości poprzedniego złoża.

Miernik Siloksanów spełnia dwie role:

1. Identyfikuje faktyczne zużycie złoża filtra, co pozwala chronić silnik przed siloksanami
2. Potencjalnie przedłuża interwał wymiany wypełnienia filtra, w przypadku kiedy sugerowany termin wymiany złoża wyprzedza jego faktyczne zużycie.

Korzyści z monitorowania on-line miernikiem poziomu siloksanów

Korzyści z monitorowania on-line są oczywiste. Z jednej strony wydłużenie żywotności złoża węglowego oznacza obniżenie kosztów, z drugiej zaś wymiana wsadu we właściwym czasie oznacza skuteczne zapobieganie przedostawaniu się szkodliwych siloksanów do silnika i wynikających z tego kosztów wymiany głowic, świec i oleju.

 

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827