Ultradźwiękowa dezintegracja osadu ściekowego

Ultradźwiękowa dezintegracja osadu ściekowego do redukcji osadu ściekowego

Ultradźwiękowa dezintegracja osadu to doskonała metoda wspomagania gospodarki osadowej na oczyszczalniach ścieków.Oferowany przez nas reaktor ultradźwiękowy wspomaga proces zarówno beztlenowej jak i tlenowej stabilizacji osadu ściekowego.

Zalety zastosowania

 • Zwiększenie produkcji biogazu
 • Skrócenie hydraulicznego czasu retencji
 • Redukcja objętości osadu ściekowego
 • Poprawienie zdolności odwadniania
 • Obniżenie zawartości suchej masy organicznej w przefermentowanym osadzie
 • Usprawnienie procesu degradacji osadu

Ultradźwiękowa dezintegracja znalazła także zastosowanie, jako skuteczna metoda zwalczania zjawiska pęcznienia i pienienia zarówno w strefie aeracji jak i komorach fermentacyjnych. Urządzenie skutecznie zapobiega flotacji wywołanej nadmiernym rozrostem bakterii nitkowatych, a także zwiększa efektywność sedymentacji.

Skuteczność działania ultradźwiękowej dezintegracji potwierdzona została także poprzez liczne aplikacje na biogazowniach rolniczych, w których to pozwoliła na sukcesywne:

 • Zwiększenie produkcji biogazu
 • Polepszenie jakości biogazu (wzrost zawartości metanu)
 • Usprawnienie mieszania w komorze fermentacyjnej
 • Zwiększenie ilości wydzielanych enzymów odpowiadających za rozkład celulozy
 • Zmniejszenie organiki w osadzie końcowym

Ultradźwiękowy reaktor

W budowie rektora możemy wyróżnić następujące elementy: korpus reaktora, skrzynka generatorów (19”) z pięcioma generatorami ultradźwięków typu KS1000/2000 wraz z okablowaniem niezbędnym do zasilania oraz połączenia generatorów z korpusem reaktora.
System reaktora został zaprojektowany do zintegrowania z instalacją wyższego rzędu. Ponadto system wyposażony jest w obudowę dźwiękochłonną, redukującą poziom hałasu.

 

 

Urządzenie to zdobyło Złoty Medal POLEKO 2009

Zobacz kartę katalogową
 

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827