Silniki Przeciwwybuchowe

silniki przeciwwybuchowe ATEX serii C
Moc: 
0,16 - 45 kW

Silniki przeciwwybuchowe serii "C" w wykonanaiu ATEX

Silniki przeciwwybuchowe zgodne z europejskim standardem ATEX (dyrektywa 949CE)
Rozmiary od 112 – 280 nnn
Zakres mocy od 0,16 -45 kW (1500 obr/min – 440V)

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827