Czujniki temperatury

Termopary, termistory rezystancyjne

Oferowane przez CES czujniki temperatury marki Gefran obejmują szeroki zakres temperatur (-200ºC ÷ +2000ºC), co pozwala na zastosowanie ich w wielu sektorach produkcji:

 • Laboratoria medyczne
 • Przemysł drzewny
 • Produkcja spożywcza
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Procesy obróbki aluminium, ceramiki oraz obróbka cieplna
 • Przemysł metalurgiczny
 • Piece przemysłowe

Termopary - charakterystyka

Termometry termoelektryczne, zwane potocznie termoparami (TC), składają się z dwóch metalowych przewodników wykonanych z różnych, ale chemicznie jednorodnych materiałów, które w zależności od temperatury generują siłę elektromotoryczną (SEM). Zasadą działania termopar jest efekt termoelektryczny Seebecka, który odkrył, że w obwodzie utworzonym przez dwa różne metalowe przewodniki A i B, gdy dwa złącza mają różne temperatury T1 i T2, prąd krąży w obwodzie, wytwarzanym przez siłę elektromotoryczną, której wielkość jest wprost proporcjonalną do różnicy temperatur między dwoma złączam.
Termopary Gefran obejmują wszystkie najpopularniejsze typy czujników temperatury. Możliwe jest również wyprodukowanie termopar w trzech KLASACH tolerancji 1, 2 i 3 w zgodność z normami IEC 60584-2.

 Termometry rezystancyjne TR

Metalowe termometry rezystancyjne, zwane potocznie termistorami TR, opierają się na zasadzie, że rezystancja R przewodnika metalowego zależy od:

R=p*I/A

gdzie:

R - rezystacja przewodnika
A - powierzchnia przewodnika
I - długość przewodnika
p - rezystywność przewodnika

Wraz ze zmianą temperatury zmienia się rezystancja przewodnika Rt, którą w stosunku do rezystancji początkowej Ro, można sformułować za pomocą następującej relacji:

Rt = Ro*(1+αt)

gdzie:

Rt - rezystancja przy temperaturze tºC
Ro - rezystancja przy temperaturze 0ºC
a - współczynnik temperatury
t -temperatura

Współczynnik temperatury α zależy od rodzaju metalu użytego do wykonania termometru rezystancyjnego. Najczęściej stosowanym materiałem do produkcji termistorów metalowych jest platyna (Pt), ze względu na większą odporność na utlenianie, rezystywność elektryczną i powtarzalność w wielu różnych zastosowaniach. Najpopularniejsze elementy mają wartość 100 omów w temperaturze 0 ºC i dlatego są określane jako Pt100.

Termistory Gefran obejmują wszystkie najpopularniejsze rodzaje termistorów metalowych z dwu-, trzy- lub czteroprzewodowymi przyłączami w tolerancji KLASY 1 DIN, 1/2 DIN, 1/3 DIN, 1/5 DIN i 1/10 DIN zgodnie z IEC 751-DIN 43760.

 

 

 

 

 

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827