Czujniki położenia

Czujniki położenia - przetworniki położenia

Oferowane przez nas przetworniki położenia Gefran są wykonane z wytrzymałych materiałów, które pozwalają na ich zastosowanie w większości zastosowań przemysłowych, a nawet w tych najbardziej niekorzystnych. Korpusy czujników położenia wykonane są z różnych materiałów, takich jak: aluminium anodowane, stal nierdzewna AISI 316 czy tworzywo PBT, używane głównie w sektorze motoryzacyjnym, odporne na promieniowanie UV, mgłę solną, kwasy i inne czynniki agresywne. Będąc wynikiem wieloletniego doświadczenia oraz ścisłej współpracy z najlepszymi europejskimi uczelniami badawczymi i ośrodkami badawcze, każdy przetwornik został zaprojektowany i wyprodukowany z cechami mającymi na celu spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymagań

Główne cechy czujników położenia

 • Pomiar położenia bezwzględnego: kiedy system jest włączony, przetwornik natychmiast określa rzeczywistą pozycję, bez potrzeby repozycjonowania mechanicznego
 • Długa żywotność:od 100 milionów manewrów przetworników potencjometrycznych do praktycznie nieograniczonej żywotności HYPERWAVE, przetworników magnetostrykcyjnych czy HALLA EFFECT - z uwagi na brak styku między przetwornikiem a jego czytnikiem pozycji.
 • Wysoka rozdzielczość sygnału wyjściowego
 • Łatwa instalacja i proste podłączenie do najpopularniejszych przyrządów i sterowników PLC
 • Możliwość jednoczesnego zarządzania do 16 czytnikami pozycji na tym samym przetworniku z podaniem prędkości przemieszczania (seria MK4 czujników magnetostrykcyjnych w Profinet)

Potencjometryczne czujniki położenia

Kluczowy element w przetworniku potencjometrycznym składa się z dwóch torów liniowych, wykonanych z materiału przewodzącego, mających taką samą długość jak maksymalne przemieszczenie, które podlega pomiarowi. Ruchomy kursor z dwoma połączonymi przesuwanymi stykami (szczotkami) pełni rolę pomostu między dwoma ścieżkami i mierzy różnicę potencjałów między pierwszym torem rezystancyjnym a drugim. Kursor może być wewnatrz lub na zewnątrz urządzenia. Aby zapewnić wysoki stopień dokładności pomiaru niezbędne jest  zapewnienie wysokiej jakości toru rezystancyjnego. Tylko w ten sposób pozycja styku na ścieżce odpowiada dokładnej i powtarzalnej wartość napięcia wyjściowego. Gefran jako producent czujnikow położenia we wlasnym zakresie produkuje też ścieżki rezystancyjne, co daje gwarancje ich najwyższej jakości, a przez to dokładności pomiaru czujnikiem.
Czujniki pomiaru potencjometryczne są łatwe w instalacji oraz użyciu.

Magnetostrykcyjne czujniki położenia

Magnetostrykcyjne bezdotykowe czujniki położenia – reprezentują grupę zaawansowanych technologicznie przetworników, umożliwiające dokładne pomiary przebytej drogi i położenia, bez ingerencji w mierzony układ. W porównaniu do czujników opartych na technologii potencjometrycznej, charakteryzują się zdecydowanie większą dokładnością.

Nowoczesna technika pomiarowa w magnetostrykcyjnych czujnikach położenia

Ewolucja techniki pomiarowej przetworników jest reprezentowany przez magnetostrykcyjny przetwornik położenia, w których nie ma kontaktu między przetwornikiem a kursorem. Element pomiarowy składa się z rurki wykonanej ze specjalnego stopu, otoczonej miedzianym przewodnikiem. Proces pomiaru odbywa się poprzezoddziaływanie fal mechanicznych i pola elektromagnetycznego. Elektronika czujnika wysyła impuls prądu o natężeniu 3 amperów wzduż rurki, w czasie 3 mikrosekund; interakcja między impulsem prądu a polem magnetycznym generowany przez magnes pozycyjny tworzy skręcanie która rozciąga się w przewodniku magnetostrykcyjnym drutu w postaci fali mechanicznej skrętnej. Technika ta pozwala na bardzo precyzyjne określenie położenie magnesu.
Dzięki tej technologi nie następuje również zużycie przetwornika, ponieważ nie ma kontaktu między jego ruchomymi częściami.

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827