Odsiarczalnie biologiczne CES

osiarczalnia biologiczna, odsiarczanie biogazu z siarkowodoru

Biogaz wytwarzany w oczyszczalniach ścieków,na składowiskach oraz w biogazowniach rolniczych zawiera składniki takie jak: siarkowodór czy chlorki, które niekorzystnie wpływają na stan i pracę urządzeń wykorzystujących paliwo biogazowe. Zawartość siarkowodoru w biogazie może wynosić nawet 20,000 ppm (2% obj.) lub więcej.

Efektywne i wydajne odsiarczalnie biogazu

Firma CES oferuje efektywne ekonomicznie i jednocześnie bardzo wydajne biologiczne systemy do odsiarczania. Odsiarczanie odbywa się metodą biologiczną i nie wymaga stosowania środków chemicznych. Gaz przepływa przez kolumnę wypełnioną sztucznym tworzywem, służącym do namnażania bakterii. Powietrze dodawane w niewielkiej ilości (ok. 8 % - 13% w stosunku do ilości gazu) do kolumny odsiarczającej pozwala specjalnym bakteriom na skuteczne przekształcanie siarkowodoru w siarkę elementarną i kwas siarkowy.

Bakterie siarkowe (Thiobacillus) dla prawidłowego przeprowadzania procesu potrzebują:

 • Powierzchni do namnażania
 • Niewielkiej ilości  tlenu
 • Składników odżywczych i mikroelementów

Tlen jest dodawany w postaci sprężonego powietrza, natomiast nawóz sztuczny, który jest dostępny we wszystkich krajach na całym świecie, jest używany jako źródło składników odżywczych i pierwiastków śladowych.

Zalety naszych Odsiarczalni biologicznych

 • Biologiczne oczyszczanie, odsiarczanie biogazu z siarkowodoru
 • Wysoka wydajność przy niskich kosztach eksploatacji
 • Zero zużycia środków chemicznych
 • Łatwa obsługa i konserwacja
 • W pełni zautomatyzowany proces
 • Brak szkodliwych substancji odpadowych

Główne cechy odsiarczalni biologicznych

 • Przepływ gazu: 10 – 5 000 m3/h
 • Zawartość H2S w gazie: od 2 do 20 000 ppm ( 2% obj. )
 • Skuteczność usuwania siarkowodoru: > 95%
 • Temperatura wejściowa gazu: do 40°C
 • Standardowe ciśnienie pracy : do 40 mbar (większe na zapytanie)
 • Temperatura otoczenia: od -30°C do +50°C

Gdzie wymagane jest stosowanie odsiarczania biogazu

 • Biogazownie rolnicze
 • Składowiska odpadów
 • Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
 • Zakłady chemiczne
 • Papiernie
 • Przemysł spożywczy

 

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827