Karta SNMP

Karta komunikacyjna SNMP do zarządzania pracą UPS CES GX
 • Zarządzanie przy użyciu przeglądarki www.
 • Czytelnie przedstawione informacje o stanie karty sieciowej i podłączonego do niej UPS-a
 • Zdalne sterowanie pracą UPS on-line (załącz / wyłącz) i uruchamianie funkcji diagnostycznych np. sprawdzenie stanu baterii.
 • Wysyłania wiadomości e-mail pod 8 wybranych adresów w przypadku wystąpienia zdarzenia.
 • Karta tworzy log zdarzeń (po każdym wystąpieniu alarmu lub zmiany stanu pracy) i danych pomiarowych (z zadaną częstotliwością).
 • Zapisywanie konfiguracji do pliku i późniejsze odtworzenie lub powielenie jej na innych kartach.
 • Działające w tle oprogramowanie ClientMate umożliwiające bezpieczne wyłączenie komputerów zasilanych przez UPS w przypadku zaniku zasilania.
 • Oprogramowanie SNMPView pozwalające na monitoring i zarządzanie wieloma urządzeniami UPS poprzez sieć Internet.
 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827