Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Osuszacze/Schładzacze

Biogaz zawsze zawiera parę wodną. Podczas spalania w agregatach kogeneracyjnych lub kotłach wykraplająca się wewnątrz urządzeń woda wraz z zawartymi w biogazie agresywnymi związkami chemicznymi może doprowadzić do znacznych uszkodzeń korozyjnych. Konsekwencją są kosztowne naprawy i długotrwałe przestoje urządzeń. Można temu zapobiec skutecznie odwadniając biogaz, a służą do tego osuszacze biogazu.

Urządzenia te raptownie obniżają temperaturę przepływającego przez nie biogazu, co powoduje skroplenie pary wodnej. Kondensat jest w ten sposób oddzielany od biogazu i usuwany poprzez syfon. Po ponownym podniesieniu temperatury w rekuperatorze (wymiennik gaz / gaz) uzyskuje się biogaz o bardzo niskiej wilgotności względnej, a zatem paliwo o znacznie lepszej jakości.

Wykorzystanie systemu osuszania gazu może znacznie wydłużyć żywotność modułów kogeneracyjnych oraz zredukować koszty serwisu.

 

Parametry pracy

 • Przepływ biogazu: 100 - 6.000 m3/h
 • Temperatura gazu na wlocie: 20 - 55 °C
 • Temperatura gazu na wylocie: 3 - 50 °C
 • Ciśnienie gazu na wlocie: -100 do + 500 mbar
 • Temperatura otoczenia: -20 do + 45 °C

Osuszacz - karta katalogowa

Korzyści

 • Wzrost wydajności agregatów gazowych i systemów kogeneracyjnych
 • Zmniejszenie zużycia oleju w urządzeniach kogeneracyjnych
 • Brak wykraplania się kondensatu w linii gazowej
 • Eliminacja korozji wywoływanej przez kondensat wewnątrz urządzeń
 • Zmniejszenie liczby wyłączeń i ograniczenie czasu przestojów agregatów gazowych i systemów kogeneracyjnych
 • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń kogeneracyjnych
 • Zwiększenie wydajność i żywotności filtrów z węglem aktywnym
 • Zmniejszenie zawartości cząstek stałych w biogazie

Zastosowanie

 • Biogazownie rolnicze
 • Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł papierniczy
 • Składowiska odpadów
 • Przemysł spożywczy

Zapytanie o produkt

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe