Kogeneracja w przemyśle spożywczym

04.05.2021

Kogeneracja CES:  podpisaliśmy dwie kolejne umowy na realizację układów trigeneracyjnych

W tym roku podpisaliśmy kolejne umowy na dostawę systemów trigeneracyjnych dla: Mlekovity oraz firmy VAN-PUR. Dla Mlekovity dostarczamy system trigeneracyjny w oparciu o dwa moduły CHP MWM TCG 2020 V12 o mocy elektrycznej 1200 kW każdy oraz mocy cieplnej 1200 kW z dwiema wytwornicami pary, produkujacymi po 800 kg pary, zużytej potem w procesie technologicznym.  Dla zakładów VAN PUR w Rakszawie dostarczamy agregat kogeneracyjny o mocy 999 kW i mocy cieplnej 1100 kW. W Rakszawie wytwornica pary bedzie produkować na godzinę 650 kg pary technologicznej o ciśnieniu 11 bar. Umowy te tym bardziej nas cieszą, że są to już kolejne realizacje dla tych Klientów. Dziękujemy za zaufanie.

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827