Droga do samowystarczalności energetycznej Parku Wodnego w Tychach

15.04.2022

Centrum Elektroniki Stosowanej rozpoczęło współpracę z Regionalnym Centrum Wodno-Ściekowym S.A kilkanaście lat temu, dostarczając dla oczyszczalni ścieków w Tychach pierwszy agregat kogeneracyjny, wykorzystujący do produkcji energii elektrycznej i cieplnej całość biogazu powstałego z fermentacji osadu ściekowego.

Rozbudowa systemu kogeneracyjnego

Rozbudowa systemu nastąpiła w 2008 roku, po tym jak RCGW rozpoczęło współpracę z zakładami Danone oraz w 2012 roku, kiedy to CES dostarczył do oczyszczalni moduł kogeneracyjny MWM TCG 2016 V08 o mocy 400kWe/394kWth.  Łączna zainstalowana moc elektryczna urządzeń pracujących przy oczyszczalni ścieków to obecnie 1090kWe, zaś łączna moc cieplna wynosi 1456kWth.

Agregaty kogeneracyjne dla RCGW Tychy dostarczone przez CES. Rozbudowa systemu kogeneracyjnego

Ciepło dla basenu

W 2014 roku RCGW rozpoczęło budowę parku wodnego, którego model biznesowy został oparty na nowatorskim pomyśle samowystarczalności energetycznej. Opracowano szczegółową koncepcję, uwzgledniającą również budowę sześciokilometrowego rurociągu, który miał połączyć oczyszczalnię ścieków z powstającym parkiem wodnym. Do współpracy, jako dostawcę technologii kogeneracyjnej, przy tym śmiałym projekcie również wybrano Centrum Elektroniki Stosowanej. CES zaprojektował układ z trzema agregatami kogeneracyjnymi, każdy o mocy elektrycznej 400 kWe. Dwa pierwsze agregaty MWM TCG 2016 V08 o mocach  400kWe i 433kWth oraz kocioł biogazowy o mocy cieplnej 1,1MWth zostały dostarczone w 2017 roku. Koncepcja zakładała, że całe ciepło odzyskiwane z agregatów kogeneracyjnych: z chłodzenia płaszcza silnika, ciepło spalin, niskotemperaturowe ciepło z chłodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej będzie wykorzystywane do ogrzewania wody w basenach oraz całego kompleksu Wodnego Parku. Gdy ciepło pozyskiwane z kogeneracji nie wystarcza do pokrycia wszystkich potrzeb, załączany jest kocioł biogazowy. Ważne w założeniu projektu było to, aby energię uzyskaną z biogazu maksymalnie wykorzystać. Wynika to z filozofii właściciela parku wodnego i jego ekologicznego podejścia do realizowanych projektów. Duże zapotrzebowanie cieplne basenów jest tu sprzymierzeńcem. W okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na ciepło maleje, jest ono sprzedawane do sieci miejskiej. W 2019 roku został zainstalowany  trzeci z agregatów kogeneracyjnych - model MWM TCG 3016 V08 o mocy 400kWe i 428kWth. Zastosowanie kilku urządzeń kogeneracyjnych daje  dużą elastyczność w zarządzaniu zużyciem biogazu. Agregaty mają możliwość pracy w trybie wyspowym i w przypadku zaniku napięcia stanowią awaryjne źródło zasilania.

Nowatorskie rozwiązania w pracy systemu kogeneracyjnego

Wiele rozwiązań instalacji kogeneracyjnych w oczyszczalni ścieków i Wodnym Parku w Tychach jest niestandardowych lub nowatorskich. Należą do nich: chłodzenie awaryjne agregatów w oczyszczalni poprzez wymiennik cieczowy wykorzystujący ściek oczyszczony zamiast chłodnic wentylatorowych; podobnie w parku wodnym ciepło odbierane jest przez wodę basenową; zasilanie agregatów parku wodnego biogazem dostarczanym rurociągiem z oczyszczalni; możliwość odsprzedaży ciepła do sieci PEC z Wodnego Parku; wykorzystanie rurociągu biogazu jak zbiornika buforowego; zarządzanie 6 agregatami w dwóch lokalizacjach i synchronizacja ich pracy, aby zarówno oczyszczalnia, jak i park wodny były właściwie zasilane… To wszystko było możliwe do osiągniecia dzięki śmiałym i nieszablonowym pomysłom inwestora oraz wykonawcy, który potrafił te wizje zrealizować, ale również dzięki pracy, zaangażowaniu oraz wymianie doświadczenia ludzi zaangażowanych w projekt zarówno ze strony RCGW, jak i CESu.

Przeczytaj również o naszej realizacji kogeneracyjnej dla Clinico Medical:

Trigeneracja w zakładach medycznych Clinico Medica

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827