Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Droga do samowystarczalności energetycznej Parku Wodnego w Tychach

2 minuty czytania

Rozbudowa systemu kogeneracyjnego

Rozbudowa systemu nastąpiła w 2008 roku, po tym jak RCGW rozpoczęło współpracę z zakładami Danone oraz w 2012 roku, kiedy to CES dostarczył do oczyszczalni moduł kogeneracyjny MWM TCG 2016 V08 o mocy 400kWe/394kWth. Łączna zainstalowana moc elektryczna urządzeń pracujących przy oczyszczalni ścieków to obecnie 1090kWe, zaś łączna moc cieplna wynosi 1456kWth.

agregaty-kogeneracyjne-park-wodny-tychy-dostawa-ces.webp

Ciepło dla basenu

W 2014 roku RCGW rozpoczęło budowę parku wodnego, którego model biznesowy został oparty na nowatorskim pomyśle samowystarczalności energetycznej. Opracowano szczegółową koncepcję, uwzgledniającą również budowę sześciokilometrowego rurociągu, który miał połączyć oczyszczalnię ścieków z powstającym parkiem wodnym. Do współpracy, jako dostawcę technologii kogeneracyjnej, przy tym śmiałym projekcie również wybrano Centrum Elektroniki Stosowanej. CES zaprojektował układ z trzema agregatami kogeneracyjnymi, każdy o mocy elektrycznej 400 kWe.

Dwa pierwsze agregaty MWM TCG 2016 V08 o mocach  400kWe i 433kWth oraz kocioł biogazowy o mocy cieplnej 1,1MWth zostały dostarczone w 2017 roku. Koncepcja zakładała, że całe ciepło odzyskiwane z agregatów kogeneracyjnych: z chłodzenia płaszcza silnika, ciepło spalin, niskotemperaturowe ciepło z chłodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej będzie wykorzystywane do ogrzewania wody w basenach oraz całego kompleksu Wodnego Parku.

Gdy ciepło pozyskiwane z kogeneracji nie wystarcza do pokrycia wszystkich potrzeb, załączany jest kocioł biogazowy. Ważne w założeniu projektu było to, aby energię uzyskaną z biogazu maksymalnie wykorzystać. Wynika to z filozofii właściciela parku wodnego i jego ekologicznego podejścia do realizowanych projektów. Duże zapotrzebowanie cieplne basenów jest tu sprzymierzeńcem. W okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na ciepło maleje, jest ono sprzedawane do sieci miejskiej.

W 2019 roku został zainstalowany  trzeci z agregatów kogeneracyjnych - model MWM TCG 3016 V08 o mocy 400kWe i 428kWth. Zastosowanie kilku urządzeń kogeneracyjnych daje  dużą elastyczność w zarządzaniu zużyciem biogazu. Agregaty mają możliwość pracy w trybie wyspowym i w przypadku zaniku napięcia stanowią awaryjne źródło zasilania.

Nowatorskie rozwiązania w pracy systemu kogeneracyjnego

Wiele rozwiązań instalacji kogeneracyjnych w oczyszczalni ścieków i Wodnym Parku w Tychach jest niestandardowych lub nowatorskich. Należą do nich:

  • chłodzenie awaryjne agregatów w oczyszczalni poprzez wymiennik cieczowy wykorzystujący ściek oczyszczony zamiast chłodnic wentylatorowych;
  • ciepło odbierane jest przez wodę basenową podobnie jak w parku wodnym;
  • zasilanie agregatów parku wodnego biogazem dostarczanym rurociągiem z oczyszczalni;
  • możliwość odsprzedaży ciepła do sieci PEC z Wodnego Parku; wykorzystanie rurociągu biogazu jak zbiornika buforowego;
  • zarządzanie 6 agregatami w dwóch lokalizacjach i synchronizacja ich pracy, aby zarówno oczyszczalnia, jak i park wodny były właściwie zasilane

To wszystko było możliwe do osiągniecia dzięki śmiałym i nieszablonowym pomysłom inwestora oraz wykonawcy, który potrafił te wizje zrealizować, ale również dzięki pracy, zaangażowaniu oraz wymianie doświadczenia ludzi zaangażowanych w projekt zarówno ze strony RCGW, jak i CESu.

Przeczytaj również o naszej realizacji kogeneracyjnej dla Clinico Medical: https://ces.com.pl/trigeneracja-w-zakladach-medycznych-clinico-medical-opis-realizacji.html

Sto tysięcy godzin pracy agregatu kogeneracyinego

Sto tysięcy godzin pracy agregatu kogeneracyinego

Jesienią 2022 roku jeden z agregatów zainstalowanych przez Centrum Elektroniki Stosowanej osiągnął 100 000 godzin pracy bez remontu.

Trigeneracja w zakładach medycznych Clinico Medical-opis realizacji

Trigeneracja w zakładach medycznych Clinico Medical-opis realizacji

W 2016 roku została podpisana umowa, w ramach której CES dostarczył dla zakładu produkcyjnego w Błoniu system trójgeneracji w oparciu o agregat kogeneracyjny MWM TCG 2020 V12 o mocy elektrycznej 1200 kW oraz mocy cieplnej 1210 kW wraz z chillerem absorpcyjnym o mocy chłodniczej 900 kW.

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe