Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Czujniki temperatury

Oferowane przez CES czujniki temperatury marki Gefran obejmują szeroki zakres temperatur (-200ºC ÷ +2000ºC), co pozwala na zastosowanie ich w wielu sektorach produkcji takich jak:

  • Laboratoria medyczne
  • Przemysł drzewny
  • Produkcja spożywcza
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Procesy obróbki aluminium, ceramiki oraz obróbka cieplna
  • Przemysł metalurgiczny
  • Piece przemysłowe

Termopary - charakterystyka

Termometry termoelektryczne, zwane potocznie termoparami (TC), składają się z dwóch metalowych przewodników wykonanych z różnych, ale chemicznie jednorodnych materiałów, które w zależności od temperatury generują siłę elektromotoryczną (SEM).

Zasadą działania termopar jest efekt termoelektryczny Seebecka, który odkrył, że w obwodzie utworzonym przez dwa różne metalowe przewodniki A i B, gdy dwa złącza mają różne temperatury T1 i T2, prąd krąży w obwodzie, wytwarzanym przez siłę elektromotoryczną, której wielkość jest wprost proporcjonalną do różnicy temperatur między dwoma złączam.

Termopary Gefran obejmują wszystkie najpopularniejsze typy czujników temperatury. Możliwe jest również wyprodukowanie termopar w trzech KLASACH tolerancji 1, 2 i 3 w zgodność z normami IEC 60584-2.

Termometry rezystancyjne TR

Metalowe termometry rezystancyjne, zwane potocznie termistorami TR, opierają się na zasadzie, że rezystancja R przewodnika metalowego zależy od:

R=p*I/A

gdzie:

R - rezystancja przewodnika
A - powierzchnia przewodnika
I - długość przewodnika
p - rezystywność przewodnika

Wraz ze zmianą temperatury zmienia się rezystancja przewodnika Rt, którą w stosunku do rezystancji początkowej Ro, można sformułować za pomocą następującej relacji:

Rt = Ro*(1+αt)

gdzie:

Rt - rezystancja przy temperaturze tºC
Ro - rezystancja przy temperaturze 0ºC
a - współczynnik temperatury
t -temperatura

Współczynnik temperatury α zależy od rodzaju metalu użytego do wykonania termometru rezystancyjnego. Najczęściej stosowanym materiałem do produkcji termistorów metalowych jest platyna (Pt), ze względu na większą odporność na utlenianie, rezystywność elektryczną i powtarzalność w wielu różnych zastosowaniach. Najpopularniejsze elementy mają wartość 100 omów w temperaturze 0 ºC i dlatego są określane jako Pt100.

Termistory Gefran obejmują wszystkie najpopularniejsze rodzaje termistorów metalowych z dwu-, trzy- lub czteroprzewodowymi przyłączami w tolerancji KLASY 1 DIN, 1/2 DIN, 1/3 DIN, 1/5 DIN i 1/10 DIN zgodnie z IEC 751-DIN 43760.

Zapytaj o produkt

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe