Kogeneracja, zasilacze UPS, falowniki, soft-starty

Czujniki położenia

Oferowane przez nas przetworniki położenia Gefran są wykonane z wytrzymałych materiałów, które pozwalają na ich zastosowanie w większości zastosowań przemysłowych, a nawet w tych najbardziej niekorzystnych.

Korpusy czujników położenia wykonane są z różnych materiałów, takich jak: aluminium anodowane, stal nierdzewna AISI 316 czy tworzywo PBT, używane głównie w sektorze motoryzacyjnym, odporne na promieniowanie UV, mgłę solną, kwasy i inne czynniki agresywne.

Będąc wynikiem wieloletniego doświadczenia oraz ścisłej współpracy z najlepszymi europejskimi uczelniami badawczymi i ośrodkami badawcze, każdy przetwornik został zaprojektowany i wyprodukowany z cechami mającymi na celu spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymagań

Główne cechy czujników położenia

  • Pomiar położenia bezwzględnego: kiedy system jest włączony, przetwornik natychmiast określa rzeczywistą pozycję, bez potrzeby repozycjonowania mechanicznego
  • Długa żywotność: od 100 milionów manewrów przetworników potencjometrycznych do praktycznie nieograniczonej żywotności HYPERWAVE, przetworników magnetostrykcyjnych czy HALLA EFFECT - z uwagi na brak styku między przetwornikiem a jego czytnikiem pozycji.
  • Wysoka rozdzielczość sygnału wyjściowego
  • Łatwa instalacja i proste podłączenie do najpopularniejszych przyrządów i sterowników PLC
  • Możliwość jednoczesnego zarządzania do 16 czytnikami pozycji na tym samym przetworniku z podaniem prędkości przemieszczania (seria MK4 czujników magnetostrykcyjnych w Profinet)

Potencjometryczne czujniki położenia

Kluczowy element w przetworniku potencjometrycznym składa się z dwóch torów liniowych, wykonanych z materiału przewodzącego, mających taką samą długość jak maksymalne przemieszczenie, które podlega pomiarowi. Ruchomy kursor z dwoma połączonymi przesuwanymi stykami (szczotkami) pełni rolę pomostu między dwoma ścieżkami i mierzy różnicę potencjałów między pierwszym torem rezystancyjnym a drugim. Kursor może być wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia. Aby zapewnić wysoki stopień dokładności pomiaru niezbędne jest  zapewnienie wysokiej jakości toru rezystancyjnego. Tylko w ten sposób pozycja styku na ścieżce odpowiada dokładnej i powtarzalnej wartość napięcia wyjściowego.

Gefran jako producent czujników położenia we własnym zakresie produkuje też ścieżki rezystancyjne, co daje gwarancje ich najwyższej jakości, a przez to dokładności pomiaru czujnikiem. Czujniki pomiaru potencjometryczne są łatwe w instalacji oraz użyciu.

Magnetostrykcyjne czujniki położenia

Magnetostrykcyjne bezdotykowe czujniki położenia – reprezentują grupę zaawansowanych technologicznie przetworników, umożliwiające dokładne pomiary przebytej drogi i położenia, bez ingerencji w mierzony układ. W porównaniu do czujników opartych na technologii potencjometrycznej, charakteryzują się zdecydowanie większą dokładnością.

Nowoczesna technika pomiarowa w magnetostrykcyjnych czujnikach położenia

Ewolucja techniki pomiarowej przetworników jest reprezentowany przez magnetostrykcyjny przetwornik położenia, w których nie ma kontaktu między przetwornikiem, a kursorem. Element pomiarowy składa się z rurki wykonanej ze specjalnego stopu, otoczonej miedzianym przewodnikiem. Proces pomiaru odbywa się poprzez oddziaływanie fal mechanicznych i pola elektromagnetycznego. Elektronika czujnika wysyła impuls prądu o natężeniu 3 amperów wzdłuż rurki, w czasie 3 mikrosekund; interakcja między impulsem prądu, a polem magnetycznym generowany przez magnes pozycyjny tworzy skręcanie, która rozciąga się w przewodniku magnetostrykcyjnym drutu w postaci fali mechanicznej skrętnej. Technika ta pozwala na bardzo precyzyjne określenie położenie magnesu. Dzięki tej technologii nie następuje również zużycie przetwornika, ponieważ nie ma kontaktu między jego ruchomymi częściami.

Zapytaj o produkt

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe