Modernizacja układów sterowania maszyn

Maszyny wyposażone w falowniki i sterowniki PLC czasami ulegają trudnym w diagnostyce awariom. Często analiza dokumentacji i czas spędzony przy próbach znalezienia przyczyny usterki nie dają dobrych rezultatów. W takich sytuacjach pomocni okazują się nasi inżynierowie serwisu, którzy mają bogate doświadczenie w diagnostyce systemów zasilania awaryjnego, falowników i układów automatyki, powiązanych z tymi urządzeniami. Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów związanych z pracą automatyki w przemyśle, a także w systemach produkcji biogazu, kogeneracji i ciepłownictwie.

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827