Osuszacze/Schładzacze

Osuszacz/Schładzacz do usuwania pary wodnej z biogazu spalanego w kogeneracie

Biogaz zawsze zawiera parę wodną. Podczas spalania w agregatach kogeneracyjnych lub kotłach wykraplająca się wewnątrz urządzeń woda wraz z zawartymi w biogazie agresywnymi związkami chemicznymi może doprowadzić do znacznych uszkodzeń korozyjnych. Konsekwencją są kosztowne naprawy i długotrwałe przestoje urządzeń.Można temu zapobiec skutecznie odwadniając biogaz, a służą do tego osuszacze biogazu. Urządzenia te raptownie obniżają temperaturę przepływającego przez nie biogazu, co powoduje skroplenie pary wodnej. Kondensat jest w ten sposób oddzielany od biogazu i usuwany poprzez syfon. Po ponownym podniesieniu temperatury w rekuperatorze (wymiennik gaz / gaz) uzyskuje się biogaz o bardzo niskiej wilgotności względnej, a zatem paliwo o znacznie lepszej jakości.

Wykorzystanie systemu osuszania gazu może znacznie wydłużyć żywotność modułów kogeneracyjnych oraz zredukować koszty serwisu.

Parametry pracy osuszacza biogazu

 • Przepływ biogazu: 100 - 6.000 m3/h
 • Temperatura gazu na wlocie: 20 - 55 °C
 • Temperatura gazu na wylocie: 3 - 50 °C
 • Ciśnienie gazu na wlocie: -100 do + 500 mbar
 • Temperatura otoczenia: -20 do + 45 °C

Korzyści ze schładzania/osuszania biogazu

 • Wzrost wydajności agregatów gazowych i systemów kogeneracyjnych
 • Zmniejszenie zużycia oleju w urządzeniach kogeneracyjnych
 • Brak wykraplania się kondensatu w linii gazowej
 • Eliminacja korozji wywoływanej przez kondensat wewnątrz urządzeń
 • Zmniejszenie liczby wyłączeń i ograniczenie czasu przestojów agregatów gazowych i systemów kogeneracyjnych
 • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń kogeneracyjnych
 • Zwiększenie wydajność i żywotności filtrów z węglem aktywnym
 • Zmniejszenie zawartości cząstek stałych w biogazie

Zastosowanie osuszaczy biogazu

 • Biogazownie rolnicze
 • Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł papierniczy
 • Składowiska odpadów
 • Przemysł spożywczy
 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827