Pochodnie

Pochodnia do spalania nadmiaru biogazu i gazów

Pochodnie biogazu przeznaczone są do awaryjnego spalania biogazu i innych gazów. Urządzenie ma możliwość pracy zarówno w trybie sterowania ręcznego oraz automatycznego.

Pochodnie sterowane ręcznie

Komenda do uruchomienia i zatrzymania flary gazowej jest wydawana wewnętrznie, poprzez przesunięcie obrotowego przełącznika w szafie sterowniczej do pozycji ręcznego/manualnego sterownia. Następnie zawór (magnetyczny lub mechaniczny) otwiera się automatycznie poprzez sterownik (Siemens SPS), a proces zapłonu jest uruchamiany w tym samym czasie. W tej opcji płomień jest stale monitorowany za pomocą czujnika UV. To znaczy, jeżeli po upływie okresu określonego przez inżyniera programu (6-10 s), czujnik nie stwierdzi obecności płomienia, wówczas zapłon zostaje wyłączony automatycznie a dopływ gazu zostaje odcięty w ułamku sekundy. Po odczekaniu kilku sekund, sekwencja startowa zostaje powtórzona. Jeśli po pięciu cyklach uruchomienia flary nadal czujnik nadal nie stwierdzi obecności płomienia, wówczas flara zostanie przełączona w tryb awaryjny.

Pochodnie sterowane automatycznie

Komenda start/stop jest wydawana przez sygnał zewnętrzny (np. czujnik poziomu napełnienia zbiornika gazem,). Monitorowanie/funkcje automatyczne opisane w opcji sterowania ręcznego działają tak samo jak opisano powyżej.

Sterowanie automatyczne / kontrola ciśnienia

Opcjonalnie, flara może zostać wyposażona w dodatkowy czujnik ciśnienia. Jeśli ciśnienie przekroczy wartość uprzednio ustaloną na czujniku ciśnienia, wówczas flara zostanie uruchomiona automatycznie (jak w normalnym trybie sterowania automatycznego). Jeśli ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia odłączenia (drugi czujnik ciśnienia), wówczas flara jest automatycznie gaszona.

Ogólna charakterystyka pochodni

 • Podstawowe ciśnienie gazu (mbar) dla hp: > 60
 • Podstawowe ciśnienie gazu (mbar) dla lp: 10–60
 • Napięcie operacyjne i napięcie sterowania: 24 VDC
 • Zasilanie: 230 C, 50 Hz

Typoszereg standardowy

Model Przepustowość Wydajność Wymiary flary Ciężar Ciężar
      Nm³/h   kW Łączna wysokość w mm Przyłącz gazu w DN przybliżony w kg
FAII 50 lp/hp 20–80 130-520 3850 50 150
FAII 100 lp/hp 80-150 520-975 4100 65 180
FAII 200 lp/hp 150-250 975-1625 4340 80 220
FAII 300 lp/hp 250-350 1625-2275 5050 100 280
FAII 400 lp/hp 350-430 2275-2795 5340 125 320
FAII 500 lp/hp 430-550 2795-3575 5840 150 390
FAII 750 lp/hp 550-850 3575-5525 7000 200 650
FAII 1000 (1200) lp/hp 850-1100 5525-7150 10000 250 950

 

Nasza Pochodnia zdobyła Złoty medal MTP 2011

Zobacz kartę katalogową

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  32-003 Podłęże 676
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452; BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827