Zasilacze UPS CES GX promocja

08.06.2017

Zapraszamy do promocji zasilaczy UPS CES GX 3kVA; Tel.: 12 394 74 01. Promocja ograniczona czasowo oraz stanami magazynowymi.

 • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
  ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
 • t: 0048 12 269 00 11
  f: 0048 12 267 37 28
 • NIP : 679-002-89-86
  REGON: 350553452
  BDO: 000009424
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827